เคเค ฟุง

กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศจีน

เคเค ดูแลรับผิดชอบการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คน ในสำนักงาน 16 แห่ง

เคเคทำงานกับ JLL มาแล้ว 30 ปี เขาเป็นผู้มีบทบาทหลักในการช่วยขยายบริการของ JLL ทั่วภูมิภาค และมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่โครงการพัฒนาศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานโครงการแรกๆ ของจีนจำนวนมาก

เคเคได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เขาใช้เวลาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำสาขาต่างๆ ของ JLL ในประเทศจีน ภายใต้การนำของเขา บริษัทได้เปิดสำนักงานใหม่ 6 แห่งทั่วทุกภูมิภาค พัฒนาธุรกิจออนไลน์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ๆ และหน่วยราชการต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น

เคเคเริ่มเข้าทำงานกับ JLL ในปี พ.ศ. 2527 หลังจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดิน จากมหาวิทยาลัยอะเบอดีน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2546 เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก ดูแลการให้คำปรึกษาและการตลาดสำหรับศูนย์การค้าทั่วฮ่องกง มาเก๊า และจีน ควบคู่กับการทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการประจำฮ่องกง ปัจจุบัน เขาเป็นประธานคณะผู้บริหารสูงสุดของกิจการในประเทศจีนโดยรวม และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ JLL ด้วย

เคเค ให้ความใส่ใจอย่างมากกับประเด็นทางสังคม และเป็นผู้มีมีบทบาทสำคัญในโครงการสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นโครงการทั่วโลกของ JLL เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เขามีความหลงใหลในเรื่องการศึกษา โดยทำหน้าที่เป็นทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และเป็นหนึ่งในผู้ฝึกสอนที่ Chinese University of Hong Kong’s Business School