การพัฒนาที่ยั่งยืน

เราสร้างสรรค์อนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เรามีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร

ศึกษาวิธีที่เราใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ
โครงการเพื่อความยั่งยืนระดับโลก

หาคำตอบว่าโครงการเพื่อความยั่งยืนระดับโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ของเราส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินการด้านสภาพอากาศเพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน พื้นที่ที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน และสถานที่ที่ครอบคลุมเพื่อชุมชนที่เท่าเทียม

ศูนย์กลางการรายงาน ESG

คลังสาธารณะซึ่งเก็บเอกสาร รายงาน และรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ JLL

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

สำรวจแง่มุมของ SDG ที่เรามุ่งเน้นและวิธีที่การมีส่วนร่วมของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ 

เราส่งมอบผลตอบแทนจากความยั่งยืนได้อย่างไร

สำรวจเรื่องราวความสำเร็จล่าสุดของลูกค้าของเรา

Real estate accounts for nearly 40% of total carbon emission*, so we're doing something about it

รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ JLL ทั่วโลก ฉบับประจำปีพ.ศ. 2562  

JLL มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านโครงการร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกของเรา

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับองค์กรที่ต้องการมากกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ JLL มอบผลตอบแทนจากความยั่งยืนที่ให้คุณได้ทั้งผลตอบแทนทางการเงิน สิ่งแวดล้อม และทางสังคมที่มากกว่า