ความใฝ่ฝันของเรา
ในด้านความยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและต่ออนาคตที่ยั่งยืน การยึดแนวทางนี้ ทำให้เราตัดสินใจลงทุนใดๆ ด้วยความรับผิดชอบ
เพื่อให้พนักงานของเรามีความปลอดภัยและรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น มอบคุณค่าที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นของเรา
สร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับทุกภาคส่วนเท่าที่จะสามารถทำได้

สร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

JLL เป็นบริษัทบริการมืออาชีพชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญสูงในประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างพื้นที่ อาคาร และเมือง ให้เป็นที่ๆ ดีต่ออนาคตของผู้คน

เป้าหมายความยั่งยืนของเรา

จัดการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายชัดเจนให้กับพนักงานในสายธุรกิจหลักๆ และบรรจุการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งการปฐมนิเทศบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ภายในปี พ.ศ. 2563
ในประเทศที่เรามีรายได้สูงสุด 8 ประเทศ เราตั้งเป้าที่จะปรับให้สัดส่วนจำนวนผู้บริหารที่เป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความสมดุลมากขึ้นภายในปี พ.ศ. 2564
เราจะระบุให้ได้ว่า สิ่งใดบ้างที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของบุคคลกรและที่ทำให้พนักงานลาออก โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานไม่เกินสามปี พร้อมวางแนวทางในการขจัดปัญหาเหล่านั้น (พ.ศ. 2561/62)
  • ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2560 ถึง 2562 เรามีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากสถานที่ทำงานของเรา (คำณวนจากสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซต่อพนักงานหนึ่งนั่งทำงานประจำในสำนักงาน) ให้ได้ 2% ต่อปี และลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานของเราต่อพนักงานหนึ่งคน ให้ได้ 2% ต่อปีเช่นกัน
  • เรากำหนดเป้าหมายพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอน ภายใต้ข้อกำหนดโลก ข้อ 1 และข้อ 2 รวมถึงข้อ 3 ด้วย
  • เราตั้งเป้าที่จะให้สำนักงานทั้งหมดของเราทั่วโลกที่มีขนาดพื้นที่กว่า 10,000 ตารางฟุตขึ้นไป ได้รับใบรับรองด้านความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในปีพ.ศ. 2573 ส่วนกรณีการขาดงานเนื่องจากการบาดเจ็บของบุคลากร ต้องลดลงได้ 10% (เทียบกับการรายงานผลประกอบการสองงวดก่อนหน้า) ภายในปีพ.ศ. 2563
  • เราจะระบุให้ได้ว่า สิ่งใดบ้างที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของบุคคลกรและที่ทำให้พนักงานลาออก โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานไม่เกินสามปี พร้อมวางแนวทางในการขจัดปัญหาเหล่านั้น (พ.ศ. 2561/62)
เราจะให้บุคลากรของเราใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตั้งเป้าให้ใช้เวลาคิดเป็นจำนวนวันให้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 วันภายในปี พ.ศ. 2563

ประเด็นเรื่องความยั่งยืนสำคัญอย่างไร

อ่านสาระน่ารู้และแนวโน้มสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาคอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการช่วยสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
ติดตามเรา

ติดตามเราบน social media