การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร เรามุ่งมั่นผลักดันให้มีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น ด้วยการยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ งานของเราคือการกำหนดอนาคตของโลกแห่งอสังหาริมทรัพย์ โดยการช่วยให้คุณมีแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะมีส่วนช่วยให้โลกของเราดีขึ้นกว่าเดิม

เรามีแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร

ศึกษาวิธีที่เราใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ
ร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ศึกษาวิธีที่โครงการ ‘ร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า’ ของเรา ช่วยสนับสนุนลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้กับพนักงานและสังคม

นโยบายและแถลงการณ์องค์กร

ดาวน์โหลดรายงานและนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดของเรา โดยสามารถค้นหาบันทึกรายงานทั้งหมดของเราที่เกี่ยวกับจริยธรรม พลานามัย ความปลอดภัย และความรับผิดชอบขององค์กร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)แห่งสหประชาชาติ  และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เป้าหมายเหล่านั้นประสบความสำเร็จ

เราช่วยให้คุณบรรลุความใฝ่ฝันได้อย่างไร

เราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกได้ อ่านเรื่องราวความสำเร็จล่าสุดเกี่ยวกับลูกค้าของเรา

Real estate accounts for nearly 40% of total carbon emission*, so we're doing something about it

รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ JLL ทั่วโลก ฉบับประจำปีพ.ศ. 2562  

JLL มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านโครงการร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกของเรา

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ด้วยการให้คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยความชำนาญ สอดคล้องกับความต้องการและความสำคัญทางธุรกิจของคุณ