ภาคธุรกิจค้าปลีก

หากคุณต้องการมอบประสบการณ์ชั้นเยี่ยมให้แก่นักช้อป ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าธรรมดาๆ หรือแม้แต่ผู้พัฒนาโครงศูนย์การค้า เราช่วยคุณได้

ปรับโครงสร้างการเช่าและหนี้

ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนอย่างชาญฉลาด  เรียนรู้วิธีการเสริมสภาพคล่อง และลดภาระจากการเช่าหรือจากการเป็นหนี้ เราช่วยคุณได้ และยังสามารถช่วยคุณบริหารจัดการภาระเกี่ยวกับร้านค้าหรือศูนย์การค้าของคุณได้อย่างเห็นผลและสร้างสรรค์

เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ในการสร้างสภาพแวดล้อมภายในศูนย์การค้าและประสบการณ์พิเศษที่ตรงใจลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะบนโลกออนไลน์และในชีวิตจริง 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก

เข้าถึงโอกาสการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในภาคธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก และต้องการคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางสร้างสรรค์อื่นๆ ให้แน่ใจว่าคุณมีกลยุทธ์การลงทุนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ออกแบบและก่อสร้าง

ออกแบบพื้นที่ร้านค้าหรือศูนย์การค้าของคุณให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปรับปรุงพื้นที่บางส่วนหรือทั้งโครงการ

สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ด้วยการปรับปรุงส่วนของร้านอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) เปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ หรือยกเครื่องปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด

ความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร

เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่การค้าที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุน ทำเล หรือการปรับปรุง 

พบโอกาสการลงทุน
ซื้ออาคาร-ที่ดินได้ที่ Investor Centre

ติดต่อเราเกี่ยวกับพื้นที่ศูนย์การค้า-ค้าปลีก

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการกำหนดรูปแบบกลยุทธ์ของคุณอย่างไร