ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาข่าว

ข่าวล่าสุด

ต่างชาติสนใจตลาดรีสอร์ทภูเก็ต

อานิสงค์จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ความประทับใจ ส่งให้รีสอร์ทเป็นเป้าหมายของนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400