ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาข่าว

ข่าวล่าสุด

เจแอลแอลร่วมทุนกับริสค์ อินทีเกรชัน สร้างแพล็ตฟอร์มข้อมูล OfficeBlocks

นวัตรกรรมพร็อพเทคที่ใช้เทคโนโลยีเอไอใหม่นี้ จะให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับบริษัทที่ต้องการเช่าออฟฟิศหรือนักลงทุนที่ต้องการซื้ออาคารสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400