ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาข่าว

ข่าวล่าสุด

กรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงาน Real Estate Development Summit ASIA ระหว่าง 14-15 พ.ย.

JLL ร่วมให้ความสนับสนุนแก่ GBB Venture ในการจัดงานครั้งสำคัญนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400