ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อห้องข่าว

ข่าวล่าสุด

บริษัทผู้ผลิตย้ายออกจากจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

ไทยมีแนวโน้มได้รับอานิสงค์จากการมีแรงงานที่มีทักษะในอัตราค่าจ้างที่แข่งขันได้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400