ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาข่าว

ข่าวล่าสุด

มูลค่าการลงทุนซื้อขายอาคารทั่วเอเชียแปซิฟิกครึ่งปีแรกลดลงกว่า 30%

คาดครึ่งปีหลังกิจกรรมการซื้อขายจะปรับตัวดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400