ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาข่าว

ข่าวล่าสุด

ไทยอาจต้องการคลังสินค้าเพิ่มอีก 1.7 ล้านตารางเมตรภายในปี 2568

Warehouse space

รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจอีคอมเมอร์ส

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400