ข่าวอสังหาริมทรัพย์

ค้นหาข่าว

ข่าวล่าสุด

ธุรกิจโรงแรมลงทุนเสริมมาตรการด้านสุขอนามัยรอรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการปรับปรุงระบบและเทคโนโลยี เตรียมรองรับความคาดหวังที่สูงขึ้นด้านความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเจแอลแอลในสื่อ

ติดต่อห้องข่าว

วินัย ใจทน

หัวหน้าแผนกฝ่ายการสื่อสารการตลาด
+66 2 624 6400