ร่วมกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์ เพื่อโลกที่ดีกว่า

ในฐานะบริษัทระดับโลก เรามีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เราร่วมมือกับลูกค้าในการสร้างโอกาสสำหรับความก้าวหน้า สร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยี และร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือ การร่วมกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์ เพื่อโลกที่ดีกว่า

สำหรับคุณ อะไรคือคำนิยามของคำว่าโลกที่ดีกว่า

JLL ให้ความสำคัญกับ "จุดประสงค์" มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ในขณะที่เรากำลังร่วมกันกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า โปรดชมวิดีโอนี้ ซึ่งอธิบายจุดประสงค์ของเราและนิยามของคำว่า โลกที่ดีกว่า สำหรับ JLL

จุดประสงค์ของเรา


การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรามีเป้าหมายระยะยาวที่สามารถบรรลุได้จริงด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเป็นผู้บุกเบิกบริการต่างๆ ที่ดีต่อภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อม


ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราร่วมสร้างสรรและสนับสนุนชุมชนที่มีความหลากหลาย เท่าเทียม และยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้คนในชุมชน ทั้งในวันนี้และอนาคต


เทคโนโลยี

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของวันนี้และสร้างโอกาสสำหรับวันข้างหน้า เราใช้เทคโนโลยี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน


JLL ตั้งเป้าลดกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกลงกว่า 2 ใน 3

แผนการดังกล่าวของ JLL ได้รับการอนุมัติจาก Science Based Target initiative (SBTi) 


JLL เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง Bloomberg Green

JLL ร่วมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง Bloomberg Green แพล็ทฟอร์มข่าวที่เปิดตัวใหม่โดย Bloomberg เน้นเสนอข่าวสาร บทวิเคราะห์ และแนวทางบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ


รายงานผลการดำเนินงานของ JLL ทั่วโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานรายปีฉบับที่ 11 แถลงผลการดำเนินงานของ JLL ทั่วโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ภายใต้ชื่อ Building a Better Tomorrow ซึ่งสนับสนุนลูกค้า เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ลงทุน เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและชุมชน


ความรับผิดชอบต่อสังคม


เรื่องราวจาก JLL

จากสถานการณ์โรคระบาด JLL และพนักงานได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คน ชุมชน และลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก


สตรีผู้สร้างแรงบันดาลใจในองค์กรของ JLL

เราภูมิใจในบุคคลากรสตรีของเราที่มีบทบาทโดดเด่นควรค่าแก่การยกย่อง โปรดอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำหญิงในองค์กรของเราทั่วโลก

เทคโนโลยี


ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี

JLL Technologies เป็นหน่วยงานของเราที่ขับเคลื่อนความคิดริเริ่มดานเทคโนโลยีและดิจิตอล เพื่อช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมสำหรับลูกค้าและวงการอสังหาริมทรัพย์


JLL Spark

JLL Spark เป็นกองทุนที่ JLL จัดตั้งขึ้น สำหรับเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ 


ความร่วมมือระหว่าง JLL และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตส์ (MIT)

JLL ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ MIT’s Real Estate Innovation Lab มุ่งเน้นการศึกษานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง


จุดประสงค์ของ JLL

ชมวิดีโอจากคริสเตียน อัลบริค ซีอีโอดูแลทั่วโลกของ JLL กล่าวถึงจุดประสงค์ของเรา

กรณีศึกษา

ศึกษาแนวทางที่เราใช้ในการช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และด้านเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของเราในการสรรค์สร้างและสนับสนุนชุมชนที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและมีความเสมอภาค
JLL ช่วย Hammerson กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

JLLได้ให้ความช่วยเหลือแก่Hammerson บริษัทผู้พัฒนา บริหาร และเป็นเจ้าของศูนย์การหลายแห่งทั่วยุโรปในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยให้ Hammerson สามารถวางแผนสำหรับอนาคต

แนะแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับธนาคาร

หลังจากเปิดสาขาใน 60 ประเทศธนาคารระหว่างประเทศรายหนึ่งได้ตั้งเป้าหมายที่จะวางตำแหน่งให้องค์กรของตนเป็นธนาคารชั้นแนวหน้าในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

JLL ช่วย Ericsson ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Ericsson ได้ตั้งเป้าหมายในการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการลดต้นทุน เพื่อช่วยให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว JLL ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือในการจัดวางระบบสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Zurich Insurance ยกเครื่องสำนักงานใหญ่ให้สอดรับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Zurich Insurance ต้องการพลิกโฉมสำนักงานใหญ่ในอเมริกาเหนือด้วยการออกแบบใหม่ที่เน้นการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สนทนากับ JLL

ร่วมเดินทางไปกับเราในการกำหนดอนาคตให้กับโลกอสังหาริมทรัพย์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และเทคโนโลยี

ร่วมกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์ เพื่อโลกที่ดีกว่า


ลูกค้าของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวม 240 รายการ


ภายในปี 2573 เราตั้งเป้าให้อาคารสำนักงานทุกอาคารที่เราบริหารได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม


พนักงานของเราทั่วโลกทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนคิดเป็นเวลารวม 12,467 วัน


เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนรวม 7.7 ล้านดอลลาร์


สำนักงาน 72 สาขาของเจแอลแอลได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เราให้คำปรึกษาสำหรับโครงการที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูงชั้นบรรยากาศคิดเป็นปริมาณ 112,674 ตัน


แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเราด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล มีส่วนช่วยยกระดับประสิทธิผลของการลงทุนของลูกค้า


สนับสนุนการศึกษาวิจัยของหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เรื่องอิทธิพลของอาคารเขียว


ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุน World Economic Forum นับตั้งแต่ปี 2556


36% ของคณะกรรมการบริหาร JLL เป็นสตรี บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสมดุลสัดส่วนพนักงานระดับผู้บริหารชายและหญิงใน 8 ประเทศใหญ่ๆ ภายในปี 2564

ทางออกสำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม>

โลกที่ดีกว่า

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เรามีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายของเราในการร่วมกำหนดอนาคตของโลกแห่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า พบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิดีโอนี้

ข่าวและรางวัล

ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

A group of JLL’s employees participating in a recent blood donation campaign at The PARQ

JLL และพนักงานในประเทศไทยร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

อ่านเพิ่มเติม

แนวโน้มตลาด และข้อมูลเชิงลึก

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเดินไปกับเราในการกำหนดโลกแห่งอนาคตเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า