พันธสัญญาของ JLL ด้านการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

JLL ให้ความสำคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในทุกๆ ด้าน

ตลอดกว่า 250 ปีที่ผ่านมา บริษัทของเราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของเรา ให้ความไว้วางใจเราในด้านการดูแลบริหารจัดการและดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยความมีจริยธรรม และใช้มาตรการที่เหมาะสม ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  1. เราเปิดกว้างและมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  2. เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นต่อธุรกิจของเราและตามข้อกำหนดทางกฎหมาย พร้อมดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครอบคุลมรายละเอียดเท่าที่จำเป็น

  3. เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการดูแลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

  4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น และจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  5. เราแบ่งปัน ส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบ

  6. เราเคารพตัวเลือกของประเภทข้อมูลที่ผู้ให้อนุญาตให้เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แถลงไว้

กลยุทธ์ของเราสำหรับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อยู่บนพื้นฐานของการมีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อกำหนดเชิงพาพณิชย์ รวมถึงค่านิยมและจุดประสงค์ทางธุรกิจของ JLL ที่ต้องการกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่าน คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา