นโยบายของ JLL ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มา และมีแนวทางหลักหกประการในการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวดังนี้

 1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
  เมื่อเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเปิดเผยวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบ
  เราพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ข้อมูลที่เราได้มาโดยไม่ให้เกิดผลในเชิงลบต่อบุคคลใด
  พนักงานของเราทุก ๆ คนมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้

 3. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
  เรามุ่งมั่นที่จะดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครอง โดยมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของเราให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  เมื่อต้องวางแผนระบบหรือวิธีการทำงานใหม่ เราจะประเมินและหาวิธีที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลน้อยที่สุด

 4. เราเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเฉพาะที่จำเป็น
  เราพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และที่จำเป็นเท่านั้น กรณีที่เราไม่จำเป็นต้องใช้งานข้อมูลใดอีกต่อไป เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลของเรา
  เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ

 5. เราให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูล
  เราให้ความสำคัญสูงกับสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง โดยยินยอมให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ในกรณีที่มีความไม่ถูกต้อง

 6. เราแบ่งปัน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  กรณีที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เราพยายามอย่างเต็มที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นได้รับการปกป้องคุ้มตรองอย่างเหมาะสม

© 2019 Jones Lang LaSalle IP, Inc. สงวนลิขสิทธิ์