อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ

หากคุณต้องการลงทุนซื้อ สร้าง เช่า และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใด เราช่วยคุณได้

ความใฝ่ฝัน
ของคุณคืออะไร

นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลัก อาทิ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม ยังมีอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกอื่นที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจมากขึ้น อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ สถาบันการศึกษา ที่พักสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยหนุนต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค อาทิ การเติบโตของเมือง การใช้อินเตอร์เนต/โทรศัพท์มือถือแพร่หลายมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรสูงวัย เป็นปัจจัยที่ทำให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกประเภทต่างๆ ขยายตัว

ต้องการเข้าถึงข้อมูลกลุ่มประชากรและปัจจัยต่างๆ ที่ขับเคลื่อนความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทใหม่ๆ เหล่านี้ พร้อมยกระดับผลตอบแทนและเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ

มีโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกอื่นใดบ้างที่อาจเหมาะสำหรับคุณ