ร่วมงานกับเรา

สำหรับ JLL ความใฝ่ฝันของคุณคือธุรกิจของเรา เราต้องการให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ต้องการให้คุณเสนอความคิดประหนึ่งคุณเป็นเจ้าของบริษัท เราเปิดรับมุมมองที่หลากหลาย และสนใจรับฟังมุมมองของคุณ

สำหรับคุณ อะไรคือคำนิยามของคำว่าโลกที่ดีกว่า

JLL ให้ความสำคัญกับ "จุดประสงค์" มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ในขณะที่เรากำลังร่วมกันกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่า โปรดชมวิดีโอนี้ ซึ่งอธิบายจุดประสงค์ของเราและนิยามของคำว่า โลกที่ดีกว่า สำหรับ JLL

เกี่ยวกับเรา

ค่านิยมสามประการหลักสำหรับองค์กรของเรา ได้แก่ การร่วมกันทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในหลักจริยธรรม และการให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศ และเป็นหัวใจในการดำเนินงานทุกอย่างของเรา เราสัญญาที่จะช่วยพนักงานในการสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริง โดยส่งเสริมให้ได้พบกับโอกาสใหม่ๆ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ สร้างอนาคตทางอาชีพในระยะยาว มีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆ และประสบความสำเร็จในองค์กรที่ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

เราต้องการสร้างผู้นำในทุกระดับขององค์กร เมื่อเรารับคุณเข้าทำงาน สิ่งที่เราต้องการเห็นคือศักยภาพของคุณในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำ สำหรับเราแล้ว ผู้นำคือบุคคลที่สามารถคิดการใหญ่ ช่วยผู้อื่นให้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยยึดความสำคัญของธุรกิจเป็นศูนย์กลาง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่นๆ ตลอดเส้นทางการทำงาน

สิ่งที่เรามอบให้พนักงาน

ความแตกต่างหลากหลาย

เราประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียม เราให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลายของพนักงาน ทั้งในแง่ของความเป็นมา ทักษะความสามารถ และความคิด 

โอกาส

ด้วยโอกาสที่หลากหลายและเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้เราเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่ๆ พนักงานสามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

จริยธรรม

เราภูมิใจในองค์กรของเราที่ส่งเสริมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจริยธรรมทางวิชาชีพในทุกระดับ

ผลประโยชน์

เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน ที่ไม่ว่าจะทำงานที่สำนักงานของเราหรือที่ไซต์งานของลูกค้า เมื่อมาร่วมงานกับเรา คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่จะช่วยให้คุณสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริง

องค์กรที่เปี่ยมด้วยพลังจากความแตกต่างหลากหลาย

JLL เชื่อว่า สถานที่ทำงานที่เปิดรับความแตกต่างหลากหลายและไม่แบ่งแยก คือสถานที่ทำงานที่เข้มแข็ง เรามีประสบการณ์ ความเป็นมา และมุมมองที่แตกต่าง อันนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ ที่เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อองค์กรของเราและทำให้เราเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความรับผิดชอบ เรายึดถือในความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ - มาร่วมงานกับเรา เพื่อสัมผัสด้วยตัวคุณเองถึงพลังที่เกิดจากความแตกต่างหลากหลายภายในองค์กรของเรา

    ชีวิตการทำงานที่ JLL

    เราทำงานหนัก แต่สนุกกับทุกสิ่งที่ทำ เพราะนั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กรและพนักงานของเรา
    ร่วมงานกับเรา

    หากคุณมีความใฝ่ฝัน และกำลังมองหาโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ