อาชีพในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใฝ่ฝัน

วัฒนธรรมของความเป็นเจ้าของ โอกาสที่เป็นรางวัลชีวิต และชุมชนโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งกำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์สำหรับโลกที่ดีกว่าเดิม บรรลุความใฝ่ฝันทางอาชีพของคุณที่ JLL

1 of 1

มันเป็นมากกว่างาน

ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านที่เชี่้ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการการลงทุน เราได้สืบสานความรับผิดชอบเพื่อกำหนดอนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม ดูเพื่อนร่วมงานของเราในทั่วโลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโลกที่ดีกว่าเดิมมีความหมายเช่นใดสำหรับพวกเขา

เรียนรู้โอกาสสำหรับงานที่เป็นที่ต้องการ

อาชีพที่ยั่งยืนในด้านอสังหาริมทรัพย์

อาชีพด้านเทคโนโลยี

ค้นหาโอกาสการทำงาน