อาชีพที่ยั่งยืนในด้านอสังหาริมทรัพย์

เรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คุณสามารถใช้ในการสร้างความยั่งยืนให้กับอาคาร-สิ่งปลูกสร้าง ตลอดรวมจนถึงเมือง ร่วมทางไปกับเราในการกำหนดอนาคตอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีขึ้น โลกที่ปราศจากปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5 เหตุผลที่ควรงานกับ JLL ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หากเราจะสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เราต้องลงมือทำตั้งแต่บัดนี้ JLL กำลังพยายามช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอสังหาริมทรัพย์ โปรดร่วมงานกับเราเพื่อเป้าหมายนี้

คุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง

ต่อไปนี้ คือตัวอย่างเนื้องานที่คุณจะร่วมทำกับทีมของเรา

ตำแหน่งงานสำหรับหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Barron’s | 2020–2021

100 บริษัทที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สุดในอเมริกา

Dow Jones | 2016–2021

ดัชนีความยั่งยืนในอเมริกาเหนือ

Energy Star | 2012–2021

รางวัลพันธมิตรแห่งปี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

มอบผลตอบแทนจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง 

ดูความยั่งยืนและความเป็นผู้นำ ESG ในภาคปฏิบัติ

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2040 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานใหม่ของ SBTi

ร่วมเป็นผู้จัดวันสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างครั้งแรกในงาน COP26

พันธมิตรด้านกลยุทธ์ร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลกในการกำหนดหลักสำคัญ 10 ประการสำหรับอาคารเขียว

พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้ง Bloomberg Green

มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีสให้เร็วขึ้น 10 ปี ภายในปี 2040

รับรางวัลความสำเร็จจาก WELL Portfolio ประจำปี 2021