โรงงาน โกดัง/โลจิสติกส์

ไม่ว่าคุณจะต้องการลงทุน พัฒนา เช่า และบริหารจัดการโรงงาน โกดัง/โลจิสติกส์ หรือที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน เราช่วยคุณได้

ความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร

หากคุณต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพในการซื้อ ขาย เช่า หรือให้เช่า โรงงาน โกดัง หรือศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า
พัฒนากลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน

วิเคราะห์ความต้องการของคุณด้านโลจิสติกส์ และพัฒนากลยุทธ์ในการลดต้นทุนค่าขนส่ง ทำให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วที่สุด และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ซื้อหรือเช่าอาคาร หรือที่ดินเพื่อสร้างเอง

ระบุทำเลและค้นหาพื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ และตัดสินใจเลือกทำเลอย่างมีข้อมูล โดยคำนึงถึงสินค้าของคุณ ตารางการผลิต เส้นทางการเดินทางของสินค้า และความจำเป็นของคุณในเรื่องแหล่งแรงงานและการกระจายสินค้า

ขาย-ให้เช่า

วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้เช่าให้กับโรงงานหรือโกดังของคุณ หรือรักษาผู้เช่าที่มีอยู่เดิมให้อยู่กับคุณไปอีกนาน และรับรู้แนวโน้มความต้องการของลูกค้า  เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิผลสูงสุด


พบโอกาสการลงทุน
ซื้ออาคาร-ที่ดินได้ที่ Investor Centre

ผลงานเด่นล่าสุด

ติดต่อเราเกี่ยวกับโรงงาน โกดัง หรือโลจิสติกส์

ห่วงโซ่อุปทานและแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีผลต่อกลยุทธ์ของคุณอย่างไร