เกี่ยวกับ JLL

เรามุ่งสร้างโอกาสที่ให้ผลตอบแทน และสรรค์สร้างพื้นที่อสังหาริมทรัพย์อันน่าอัศจรรย์ ที่ๆ ผู้คนสามารถสานความใฝ่ฝันของตน ซึ่งนั่นหมายความว่า เรากำลังสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า สำหรับลูกค้า พนักงานตลอดจนถึงชุมชุนของเรา

JLL เป็นหนึ่งในบริษัทบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอันเกิดจากการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการของบุคคลากรของเรา เราต้องการทำงานกับลูกค้าที่มีความใฝ่ฝันสูง และต้องการคนที่มีความใฝ่ฝันสูงมาร่วมทำงานกับเราเช่นกัน

เราเป็นตัวแทนลูกค้าในการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า สร้าง และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย โรงงาน/โกดังสินค้า และโรงแรม ลูกค้าของเรามีตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่งเปิดใหม่ ไปจนถึงบริษัทใหญ่ระดับโลก ในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ การธนาคาร พลังงาน การดูแลสุขภาพ กฎหมาย ชีววิทยาศาสตร์ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยี เป็นต้น

สานความใฝ่ฝัน
ของคุณให้เป็นจริง

เราให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจโดยอิงกับมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามมุมมองทางธุรกิจได้ดีกว่า

การสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริง เป็นเรื่องของการปลดปล่อย
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ลูกค้าแต่ละราย และบริษัทแต่ละบริษัท การสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริงคือแนวคิดหลักสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ

เราคิดไกลกว่าที่เคย

คุณสามารถคลิกเพื่ออ่านเรื่องราวความมุ่งมั่นของเราในการช่วยลูกค้าสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริง ดูรายงานประจำปีหรือข้อมูลบริษัทล่าสุดของเราได้ และยังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลตัวเลข

ข้อมูลสำคัญๆ โดยสังเขปเกี่ยวกับบริษัทและผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,600 ล้านตารางฟุต 

เป็นตัวแทนจัดการเจรจาตกลงสัญญาเช่า 33,700 รายการ คิดเป็นพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 784 ล้านตารางฟุต 

ใช้เวลาในทำงานจิตอาสาเพื่อชุมชนรวม 66,475 ชั่วโมง

บริษัทและพนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลรวม 4,994,882 เหรียญสหรัฐ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 451,533 ตันผู้นำองค์กรของเรา

ขณะที่พนักงานคือผู้ที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กรของเรา คณะผู้นำของ JLL มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ลูกค้าของเราสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริง 
เราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม เราร่วมมือกันทำงาน
เพื่อความสำเร็จของทุกคน

เรามีพนักงานเกือบ 85,000 คนทำงานเป็นทีมเดียว ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่เรามีร่วมกันและแบ่งปันความสำเร็จร่วมกัน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของเราทั่วโลกรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างทีมระดับโลกที่ให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

เรายึดหลักจริยธรรมในการทำธุรกิจกับลูกค้าทุกราย เราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

ลูกค้ามอบหมายให้เป็นตัวแทนช่วยดูแลให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอย่างจริงจัง และนั่นคือเหตุผลที่เรายึดมั่นในหลักการที่ชัดเจน ดำเนินการทุกอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดระดับโลก

เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศ และมุ่งมั่นที่จะ
มอบบริการที่ดี “เป็นพิเศษ” ให้กับลูกค้า

เราต้องการให้ธุรกิจของเราเติบโต และทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทั้งสำหรับลูกค้าและองค์กรของเราเอง เราจึงมีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และพยายามค้นหาแนวทางใหม่ๆ และสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ลูกค้าและองค์กรของเราสามารถสานความใฝ่ฝันให้เป็นจริง

ค่านิยมองค์กร
ของเรา

ค่านิยมหลักของเราคือ การทำงานเป็นทีม
การยึดมั่นในจริยธรรม และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรกำหนดความเป็นตัวตนของเรา สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้า ชุมชน พนักงาน และกำหนดแนวทางสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ 

ความใฝ่ฝันของเรา
ในด้านความยั่งยืน

JLL เป็นบริษัทบริการมืออาชีพชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างพื้นที่ อาคาร และเมือง ให้เป็นที่ๆ ดีต่ออนาคตของผู้คน
เราได้ดำเนินโครงการ “สร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของเราทั่วโลก สานความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นำในความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างมูลค่าที่ยืนยาวสำหรับลูกค้า
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของเรา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เปลี่ยนโฉมที่ทำงานของเรา

โปรแกรมเพื่อความยั่งยืนทั่วโลกของเรา

การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนเป็นรากฐานของเป้าหมายของ JLL ในการสร้างสรรค์อนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
 
โปรแกรมเพื่อความยั่งยืนทั่วโลกของเรามุ่งเน้นสามด้านที่ JLL จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา ได้แก่ การดำเนินการด้านสภาพอากาศเพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน พื้นที่ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อทุกคน และสถานที่ที่ครอบคลุมเพื่อชุมชนที่เท่าเทียม

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

เพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน
เราดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วนเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพิ่มสมรรถภาพ ลดความเสี่ยง และช่วยสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

พื้นที่ที่ดีต่อสุขภาพ

เพื่อทุกคน
เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาวะ ตลอดจนความยั่งยืน

สถานที่ที่ครอบคลุม

เพื่อชุมชนที่เท่าเทียม
เราจัดหาพื้นที่ที่เป็นกลางและครอบคลุมในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวก รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน

รางวัลที่ได้รับ

จากความสำเร็จต่างๆ ทั้งหมดที่เราได้รับตลอดมา เราภาคภูมิใจในความเป็นเลิศในผลงานของเรา โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่เรามอบให้กับพนักงานของเรา และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่องค์กรต่างๆ ที่ได้รับความเชื่อถือ ให้การยกย่องความสำเร็จของเรา

Ethisphere | 2008-2020

World's Most Ethical Company®

Fortune | 2015-2021

Fortune 500® – #186

Fortune | 2017-2024

World’s Most Admired Companies®

JLL Spark กับการสรรค์สร้างและแสวงหาเทคโนโลยีเพื่ออสังหาริมทรัพย์

JLL Spark อุทิศให้กับการปฏิรูปวงการอสังหาริมทรัพย์ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หน่วยงานนี้ของ JLL เป็นสตาร์ทอัพที่มีความคล่องตัวสูงและได้รับการสนับสนุนจาก JLL ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและทรัพยากร JLL Spark นำทีมโดยผู้ประกอบการจากซิลิคอนวัลเลย์ที่มากด้วยประสบการณ์และผลงานความสำเร็จในการก่อตั้งและลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ JLL Spark ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ JLL สามารถนำเสนอ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้บริการแก่เจ้าของและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

JLL เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านบริหารการลงทุน

ลาซาลล์ อินเวสต์เม้นท์ แมนเนจเมนท์ เป็นบริษัทลูกอิสระของโจนส์ แลง ลาซาลล์ และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก ทีมงานมุ่งเน้นในการช่วยให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ ด้วยความเชี่ยวชาญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ กองทุน หรือการลงทุนทางอ้อมในตลาดทั่วโลก

ติดตามเรา

ติดตามเราบน social media