จรรยาบรรณฝังอยู่ในตัวตนของเรา

พฤติกรรมและความประพฤติที่มีจริยธรรมเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมของเรา ซึ่งช่วยเกื้อหนุนธุรกิจของเราทุกภาคส่วน และยังช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์อนาคตของวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย

จรรยาบรรณในทุกที่

เราได้จัดทำโปรแกรมชื่อ "จรรยาบรรณในทุกที่" ขึ้นมาเพื่อมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของเราตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมในทุกๆ วัน โปรแกรมนี้กำหนดให้เราทุกคนมีหน้าที่สร้างวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานเป็นความไว้วางใจ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยังย้ำเตือนเราด้วยว่าความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กรถือกำเนิดขึ้นมาจากความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชน เพื่อให้เราทุกคนสามารถเติบโตอย่างงดงาม

ดำเนินชีวิตตามหลักจรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของเราเป็นปัจจัยสำคัญของโปรแกรมจรรยาบรรณ และยังเป็นพื้นฐานของวิธีดำเนินธุรกิจของเราอีกด้วย หลักนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ สะท้อนค่านิยม และเป็นกรอบการทำงานที่กำหนดพฤติกรรมของเรา หลักนี้ช่วยให้เราตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง

เราเลือกพันธมิตรด้านการจัดหาที่ยึดมั่นต่อหลักจรรยาบรรณเช่นเดียวกับ JLL บุคคลที่สามทั้งหมดที่ทำงานร่วมกับ JLL จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้จำหน่ายของ JLL

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย โดยบุคลากรของเราควรรู้สึกว่าสามารถถามคำถามและแจ้งข้อกังวลได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับการปฏิบัติในแง่ลบหรือการตอบโต้ JLL ได้จัดทำสายด่วนการรายงานและแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจัดการโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ช่องทางดังกล่าวรองรับการรายงานโดยไม่ระบุชื่อและการจัดการกรณีที่เป็นความลับ นอกจากนี้ยังมีช่องทางภายในและภายนอกอื่นๆ สำหรับรายงานอีกด้วย

“ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจให้ JLL เท่านั้น แต่ยังทำให้คนเก่งๆ เต็มใจทำงานให้เรา อีกทั้งลูกค้าและพันธมิตรก็ต้องการร่วมงานกับเราด้วยค่ะ จรรยาบรรณเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักสามประการของ JLL นอกจากนี้ยังเป็นเสาหลักสำคัญของวัฒนธรรม และยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกการกระทำของเราอีกด้วย”

Claire Handley
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

เราภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกทุกปีนับตั้งแต่ปี 2008 โดยสถาบัน Ethisphere นี่เป็นการยกย่องพิเศษเฉพาะสำหรับองค์กรที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมพนักงานและผู้นำที่เหนือชั้นซึ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

2008-2024

2008-2024

พูดออกมาเลย

หากคุณมีข้อกังวล พยาน หรือการกระทำที่น่าสงสัยซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ นโยบาย หรือกฎหมาย คุณควรแจ้งเพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้ทันที เราไม่ยอมรับการตอบโต้ทุกรูปแบบต่อผู้ที่รายงานข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนโดยเชื่ออย่างจริงใจว่ามีเรื่องไม่ถูกต้องเกิดขึ้น