ที่อยู่อาศัย

หากคุณกำลังหาบ้านหลังใหม่ ซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อลงทุน หรือพัฒนาโครงการที่พักอาศัย เราช่วยคุณได้

ความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร

วิถีการใช้ชีวิตในเมือง… วิถีของคุณ
หาที่อยู่อาศัย

ซื้อ ขาย เช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือวิลล่า ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

อาศัยข้อมูลตลาดเชิงลึก

หาที่อยู่อาศัยในทำเลที่เหมาะกับคุณ โดยใช้ข้อมูลตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเข้ามาสนับสนุน

รับคำแนะนำ

วิเคราะห์ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต พร้อมคำแนะนำเกี่ยวการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปจนถึงการช่วยเหลือด้านการประเมินราคาที่แม่นยำ

ลงทุนซื้อหรือพัฒนาโครงการใหม่

แสวงหาโอกาสการลงทุน จัดหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล ตรวจสอบสัญญา และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการที่สนใจซื้อ ในกรณีการพัฒนาโครงการใหม่ เราสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับตลาดสำหรับนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่

เข้าถึงโอกาสการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและมีตัวแทนในการจัดหาผู้ซื้อให้กับโครงการของคุณได้ เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุด

บริหารอาคาร/จัดการนิติบุคคล

บริหารอาคาร/จัดการนิติบุคคลต้องการให้โครงการพักอาศัยได้รับการดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดีเยี่ยม สะดวก สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อสังหาริมทรัพย์เด่น

ค้นหาที่อยู่อาศัยที่มีเสนอขาย-ให้เช่า

เลือกทำเลที่คุณต้องการ

ผลงานเด่นล่าสุด

ติดต่อเราเกี่ยวกับบ้านและคอนโด

หากคุณต้องการซื้อ ขาย เช่า หรือให้เช่า คอนโด บ้าน หรือที่อยู่อาศัยรูปแบบใด