รางวัล

จากความสำเร็จต่างๆ ทั้งหมดที่เราได้รับตลอดมา เราภาคภูมิใจในความเป็นเลิศในผลงานของเรา โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่เรามอบให้กับพนักงานของเรา และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่องค์กรต่างๆ ที่ได้รับความเชื่อถือ ให้การยกย่องความสำเร็จของเรา

 

หนึ่งในบริษัทที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดในโลกจากผลการสำรวจความคิดเห็นโดยนิตยสารฟอร์จูน

(พ.ศ. 2551-2561)

เป็นประจำทุกปี นิตยสารฟอร์จูน มีการตรวจวัดความมีชื่อเสียงขององค์กรต่างๆ ในด้านการได้รับความชื่นชมมากที่สุด ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัท ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์การเงิน รวมทั้งหมด 3,900 คน

 

ฟอร์จูน 500 - #179

(พ.ศ. 2558-2563)

บริษัทที่มีฐานที่ตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
500 บริษัทที่มีรายได้สูงสุด โดยจัดอันดับตาม
ยอดรายได้ในรอบปีงบดุลของแต่ละบริษัท

 

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด

(พ.ศ. 2560)

JLL ได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการออกแบบ คุณภาพ บริการ นวัตกรรม ความคิดริเริ่ม และความมุ่งมั่นเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


รางวัลผู้ให้บริการบริหารจัดการสถานประกอบการ
(facilities management) ที่มีการเติบโตยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย
โดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

(2561)


รางวัลห้าดาวบริษัทตัวแทนซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

(2562)

รางวัลห้าดาวบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

(2562)

รางวัลห้าดาวบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

(2561)


แบรนด์บริษัทบริการด้านบริหารอาคาร
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

(2560-2562)

รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศโดยฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
(พ.ศ. 2560)

JLL ได้รับรางวัลนี้สองปีซ้อน จากการมีความเป็นเลิศในด้านการเติบโตของบริษัท นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ

การจัดอันดับบริษัทวิเคราะห์การเงินอสังหาริมทรัพย์

(พ.ศ. 2559)

JLL ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิค 7 ปีซ้อน

 

รางวัลสุดยอดบริษัทบน LinkedIn
ที่คนทั่วโลกต้องการทำงานมากที่สุด 

(พ.ศ. 2559-2561)

หนึ่งใน 50 บริษัทที่มีคนสนใจเข้าร่วมงานด้วย
มากที่สุดในโลก อิงจากข้อมูลกิจกรรม
นับพันล้านครั้งโดยสมาชิกมากกว่า 540 ล้านคนของ LinkedIn

 

รางวัลสุดยอดด้านการบริหาร โดยดรักเกอร์ ดับบลิวเอสเจ

(พ.ศ. 2560)

วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดูจากความพึงพอใจของลูกค้า การมีส่วนร่วมและการพัฒนาของบุคลากร นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเข้มแข็งทางการเงิน

บริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลก

(พ.ศ. 2551-2562)

JLL ได้รับการยกย่องเรื่องการยึดมั่นในหลักจริยธรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจและทางวิชาชีพ ซึ่งปรากฏอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ไม่ว่า จะเป็น ค่านิยม วัฒนธรรม กลยุทธ์ และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้าและพนักงาน


IAOP 100 บริษัทเอาท์ซอร์สซิ่งระดับโลก

(พ.ศ. 2552-2561)

รางวัลที่ยกย่อง JLL ในด้านการรักษาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และการเป็นหนึ่งในบริษัทดาวเด่น ที่มีการดำเนินโครงการสำคัญๆ ด้านนวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม100 องค์ที่ดีที่สุดของสังคม

(พ.ศ. 2559-2560)

รางวัลยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาที่มีความโดดเด่นทางด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินการเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 

 


Energy star sustained excellence

(พ.ศ. 2555-2560)

รางวัลยกย่องบริษัทและองค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานของ ENERGY STAR


รางวัลจริยธรรมสูงสุดโดยสถาบัน Ethisphere

(พ.ศ. 2551-2561)

JLL ได้รับการยกย่องในเรื่องการยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งปรากฏอยู่ในทุกส่วนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยม วัฒนธรรม กลยุทธ์ และปฏิสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้าและพนักงาน