รางวัล

จากความสำเร็จต่างๆ ทั้งหมดที่เราได้รับตลอดมา เราภาคภูมิใจในความเป็นเลิศในผลงานของเรา โอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่เรามอบให้กับพนักงานของเรา และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่องค์กรต่างๆ ที่ได้รับความเชื่อถือ ให้การยกย่องความสำเร็จของเรา

Global Awards

Regional Awards