บริษัท ข้อมูล

เรายึดมั่นในพันธสัญญาของเราที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะจินตนาการให้ไกลกว่าที่เคยถึงวิธีที่ผู้คนและองค์กรต่างๆ จะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้มากที่สุด พบกับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราได้จากรายงานประจำปี รายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และอื่นๆ ของเรา 

การดำเนินธุรกิจทั่วโลก
ข้อมูล

จริยธรรมทุกหนแห่ง

JLL ยึดมั่นในความสัตย์ซื่อและการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสูงสุด