Client story

Global Tech Player

ช่วยบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเปลี่ยนที่ทำงานรูปแบบเดิมๆ สู่สภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ที่อิงตามประเภทของกิจกรรมการทำงาน

Spotlight

งานออกแบบและก่อสร้าง

Location

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Size

1,200 ตารางเมตร

configuration

ออฟฟิศที่จัดสรรที่นั่งทำงานตามประเภทของกิจกรรมการทำงาน

ความท้าทาย

Global Tech Player มอบหมายให้ JLL ดูแลการปรับปรุงออฟฟิศ โดยมีโจทย์เบื้องต้นที่เน้นการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ พรม และสีผนังให้ออฟฟิศดูใหม่ขึ้น ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ทีมงาน JLL จำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์สูงเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดและสรรสร้างออฟฟิศที่สอดรับกับสไตล์การทำงานของบริษัทลูกค้ารายนี้มากขึ้น

จากวิถีที่บริษัทกำลังมีพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงและวิถีการทำงานของพนักงาน ทำให้บริษัทตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนออฟฟิศจากรูปแบบเดิมๆ ทั่วไป ไปเป็นออฟฟิศที่มีการจัดสรรที่นั่งในรูปแบบที่หลากหลายตามประเภทกิจกรรมของการทำงาน โดยพนักงานไม่มีที่นั่งประจำส่วนตัวอีกต่อไป และเปลี่ยนไปเป็นการจัดโซนและบริเวณต่างๆ ให้สามารถรองรับการทำงานตามลักษณะงานที่แตกต่างกันไป

ข้อจำกัดต่างๆ ของออฟฟิศแบบเดิมทำให้การจัดประชุมคนจำนวนมากไม่สามารถทำได้ ดังนั้น ในงานออกแบบ ลูกค้าของเรารายนี้ได้ขอให้มีการจัดให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องเช่าใช้ห้องประชุมในสถานที่อื่นต่อไป

แนวทาง

ลูกค้าของเราเปิดใออฟฟิศแห่งนี้มานาน 10 ปี และดังนั้นจึงต้องการความแปลกใหม่เพื่อเติมพลังให้กับการทำงาน ออฟฟิศขนาด 1,200 ตารางเมตรในรปแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไปและจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับวิถีใหม่ของการทำงาน และสะท้อนวัฒนธรรมองค์กร

พื้นที่รีเซ็พชั่นเดิมปราศจากบรรยากาศของเป็นพื้นที่สำหรับให้การต้อนรับ แต่หลังจากได้รับการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างให้กิดขึ้นอย่างชัดเจน การย้ายผนังออกไปช่วยให้แสงสว่างไหลผ่านเข้ามา ซึ่งการปรับเปลี่ยนเพียงง่ายๆ นี้ ทำให้เกิดพื้นที่เปิดและมีชีวิตชีวาสำหรับต้อนรับผู้คนที่เข้ามา การปรับออกของรูปแบบที่นั่งทำงานเดิมที่จัดสรรให้เป็นที่นั่งประจำของพนักงานแต่ละคน นำไปสู่การมีพื้นที่ทำงานใหม่ที่มีความทันสมัยพลัง และความสร้างสรร รูปแบบใหม่นี้ยังช่วยทำให้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมสามารถเปิดโล่งสำหรับรองรับการประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องขยายขนาดพื้นที่ออฟฟิศ

ความเรียบง่ายคือคอนเซ็ปต์หลักสำหรับกระบวนการปรับปรุงการออกแบบทั้งหมด โดยเน้นให้พื้นที่แต่ละจุดโปร่งโล่งมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันยังคงต้องจุดดึงดูดสายตา-ความสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ของการสร้างแรงบันดาลใจและคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งแนวทางนี้ช่วยให้โครงการออกแบบปรับปรุงออฟฟิศใหม่ครั้งนี้สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณที่กำหนด

ผลลัพธ์

แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ออฟฟิศที่ปรับปรุงใหม่สร้างความพอใจได้อย่างเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของเรารายนี้ การจัดสรรพื้นที่ห้องประชุมช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเช่าใช้สถานที่ภายนอกสำหรับการจัดประชุมขนาดใหญ่อีกต่อไป

ความพึงพอใจของลูกค้ารายนี้ ยังสะท้อนให้เห็นได้จากการบริษัทลูกค้าได้จัดให้การออกแบบปรับปรุงออฟฟิศใหม่โครงการนี้ เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ดีสำหรับให้สาขาอื่นๆ ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบปรับปรุงออฟฟิศของตน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของโครงการออกไปในวงกว้างขึ้น ทีมผู้บริหารของบริษัทยังได้กระตุ้นให้พนักงานโพสต์รูปภาพออฟฟิศใหม่ขึ้นบนโซเชียลมีเดีย โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบของการแข่งขัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของลูกค้าเราที่มีต่อออฟฟิศที่ได้รับการออกแบบปรับใหม่นี้

หากคุณต้องการคืนความมีชีวิตชีวาให้กับออฟฟิศเก่า หรือสรรสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตสำหรับธุรกิจของคุณ

เราสามารถให้ความช่วยเหลือที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจใดๆ ของคุณ 'ไม่มีคำว่าพลาด'