งานวิจัย

The rise of new data centre growth markets

As demand for data centres booms in Asia Pacific, new market protagonists reveal lucrative opportunities for investors and operators. How can you capitalise on this?

กุมภาพันธ์ 03, 2564

There is no time like the present for investors and operators to act on data centre opportunities. With the onset of a pandemic, the world flipped the norms and accelerated the adoption of e-commerce and fintech, fuelled by cloud computing and consumer mobile internet. This in turn exponentially increased the demand for data centres in Asia Pacific.

The market for hosting, storage and computing cloud services is expected to be worth USD 163 billion in 2021, which is an almost 30% increase over 2017. [1]In fact, cloud traffic in Asia Pacific is set to grow by more than 150% over the same period[2].

While the position of data centres was elevated in established markets, it also gave emerging markets, in particular China, India and Indonesia, a huge leg up as they welcomed the growth with open arms.

Gather market insights from JLL's latest data centres report and delve deeper to understand the opportunities, implications and challenges across Asia Pacific.

[1]Hosting, storage, and computing cloud services market revenue in the World from 2016 to 2021 (in billion U.S. Dollars), Statista
[2]Cisco Global Cloud Index 2018, Cisco Systems

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"

How can investors capitalise on the growth of data centres?