ศูนย์กลางการรายงาน ESG

คลังสาธารณะซึ่งเก็บเอกสาร รายงาน และรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ JLL

นโยบายและโปรแกรม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายนี้อธิบายนโยบายและหลักปฏิบัติของเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจ้างและการจัดซื้อจัดหา ESG ระดับโลก

นโยบายนี้อธิบายวิธีการที่เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ด้าน ESG และความยั่งยืนของเรา

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ และปรับปรุงวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

JLL จะไม่ยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ นโยบายนี้ประกาศความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของ JLL

นโยบายผู้แจ้งเบาะแสและการป้องกันไม่ให้ถูกตอบโต้

นโยบายนี้กำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการรายงานและการตรวจสอบรายงาน และช่วยให้การป้องกันการตอบโต้มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการปฏิบัติตามเพื่อต่อต้านการทุจริต

เอกสารนี้อธิบายโปรแกรมการปฏิบัติตามเพื่อต่อต้านการทุจริตของ JLL ซึ่งมีผลกับธุรกิจทั้งหมดของเราในทุกที่ที่เราทำธุรกิจ

คำชี้แจงเรื่องความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราดูแลอสังหาริมทรัพย์ของตนให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมกู้คืนเทคโนโลยี

ดูแผนกู้คืนระบบการประมวลผลของบริษัทในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมาก

คู่มือการตรวจสอบประเมินสถานะของผู้จำหน่าย

เราก่อตั้งเครือข่ายที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนับพันรายเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

คลังเก็บรายงานถาวร

เข้าถึงรายงานด้านความยั่งยืนของ JLL ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน