โครงการเพื่อความยั่งยืนระดับโลก

การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนเป็นรากฐานของเป้าหมายของ JLL ในการสร้างสรรค์อนาคตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โครงการเพื่อความยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืนนั้นสำคัญสำหรับ JLL เพราะความยั่งยืนจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพอากาศเพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน สร้างพื้นที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของทุกคน รวมถึงมอบสถานที่ที่ครอบคลุมเพื่อสร้างโอกาสที่ทั่วถึงสำหรับชุมชนที่เท่าเทียม

แนวทางของเรา
 

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ 

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน
เราดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วนเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพิ่มสมรรถภาพ ลดความเสี่ยง และช่วยสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

พื้นที่ที่ดีต่อสุขภาพ

ของทุกคน
เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาวะ ตลอดจนความยั่งยืน 

สถานที่ที่ครอบคลุม

เพื่อชุมชนที่เท่าเทียม 
เราจัดหาพื้นที่ที่เป็นกลางและครอบคลุมในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวก รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน


ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในด้านการกำกับดูแลและจริยธรรม เราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพที่ครอบคลุม มีความรับผิดชอบ และมั่นคง ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจะเป็นตัวชี้แนะการดำเนินการของเรา โดยนิยามว่าเราเป็นใครและควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร

วิธีที่เราดำเนินโครงการ

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระดับโลกจัดทำขึ้นโดยทีมด้านความยั่งยืนระดับโลกด้วยความร่วมมือจากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารระดับโลก, คณะกรรมการ ESG ขององค์กร, ผู้นำด้านความยั่งยืนและการนำไปปรับใช้, เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึงทีมสายงานธุรกิจ/ฟังก์ชันทางธุรกิจ ซึ่งมีคุณ Christian Ulbrich, CEO และประธาน JLL เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านความยั่งยืน
โครงสร้างการกำกับดูแลมีการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจระดับโลกของเรา ซึ่งหมายความว่าจะมีการมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบการดำเนินการผ่านสายงานธุรกิจและฟังก์ชันองค์กรของเรา ซึ่งสนับสนุนโดยตลาดต่างๆ ที่แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้มั่นใจว่าเรากำลังเดินหน้าในทิศทางที่จะพาเราบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังช่วยให้เราได้ปลูกฝังความยั่งยืนในแนวทางการดำเนินงานของเราอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผู้นำด้านความยั่งยืนของเรา

การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนเป็นรากฐานของเป้าหมายของเรา พบกับผู้นำด้านความยั่งยืนของเรา
Guy Grainger,หัวหน้าดูแลทั่วโลกสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลย์
Guy Grainger
หัวหน้าดูแลทั่วโลกสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลย์
Erin Meezan,ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน (CSO)
Erin Meezan
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน (CSO)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเราเพิ่มเติม

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับองค์กรที่ต้องการมากกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ JLL มอบผลตอบแทนจากความยั่งยืนที่ให้คุณได้ทั้งผลตอบแทนทางการเงิน สิ่งแวดล้อม และทางสังคมที่มากกว่า