Erin Meezan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน (CSO)

Erin Meezan ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน มีหน้าที่ดำเนินการโครงการเพื่อความยั่งยืนระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมโดย JLL

Erin เข้าร่วมกับ JLL ในเดือนกันยายน 2022 จาก Interface Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุปูพื้นระดับโลกและเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนที่ขึ้นชื่อ ระหว่างที่ทำหน้าที่ CSO ให้กับ Interface เธอเป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สร้างพันธกิจล่าสุดของบริษัทซึ่งก็คือ Climate Take Back พร้อมกับขอบข่ายงานสำหรับการนำพันธกิจไปปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ Interface เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นลบได้สำเร็จในปี 2020

ภายใต้การนำโดย Erin Interface สามารถทำตามพันธกิจด้านความยั่งยืนที่จะทำให้บริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อนปี 2020 ที่วางเป้าไว้ นอกจากนี้ Erin ยังชี้นำบริษัทจนมีสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยนำพาให้ Interface ได้เป็นกลางทางคาร์บอนทั่วทั้งองค์กรตามที่ประกาศในปี 2022

Erin เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ยั่งยืนผู้เป็นที่รู้จัก และทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำในเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับทีมฝ่ายบริหารจัดการระดับสูง มหาวิทยาลัย และผู้ฟังด้านธุรกิจจากทั่วโลก วิดีโอ TED ล่าสุดของ Erin ที่เผยแพร่ในปีนี้ได้กล่าวถึงบทเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืนที่เราสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติได้ เธอเป็นบุคคลสำคัญในสารคดีที่ได้รับรางวัลอย่าง Beyond Zero ที่จัดทำโดยผู้ผลิตภาพยนตร์ Nathan Harvey ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนโฉมองค์กร