Greg Conley

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) - JLL Americas และตลาดทุนระดับโลกของ JLL

Greg ทำหน้าที่เป็นพาร์ตเนอร์การเงินเชิงกลยุทธ์แก่ผู้นำธุรกิจของ JLL ในภูมิภาคอเมริกา และแก่ผู้นำในทีมตลาดทุนและการเงินระดับโลก

Greg เป็นผู้บริหารการเงินที่มีทักษะสูง พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมาในทุกๆ ด้านของการเป็นผู้นำด้านการบริหาร Greg ทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้า การขยายกำไร และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์

Greg เข้าร่วมกับ JLL ในเดือนกรกฎาคม 2019 ผ่านการควบรวมกับ HFF, Inc. โดยเขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ HFF ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2006 Greg มีบทบาทสำคัญในการเสนอขาย IPO ของ HFF ในเดือนมกราคม 2007 และรับผิดชอบในทุกด้านของการทำบัญชีการเงินและรายงานทางการเงินให้กับ HFF และสำนักงาน 26 แห่งของ HFF ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เขาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ HFF ตั้งแต่ปี 2010 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2010 ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ HFF นั้น Greg เคยเป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Precise Technology, Inc. และบริษัทที่รับสืบทอดงานต่อมาอย่าง Rexam Consumer Plastics, Inc. นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในบริษัทที่ปรึกษาระดับประเทศ และเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่ Ernst & Young ในฝ่ายตรวจสอบบัญชีอีกด้วย

Greg สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก University of Pittsburgh และวิทยาศาสตรบัณฑิต (BS) จาก Duquesne University