อัลเบิร์ต โอวิดิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

อัลเบิร์ตช่วยทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ นวัตกรรม และการปฏิบัติการของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และพนักงานมากในภูมิภาคมากถึง 38,000 คน

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อัลเบิร์ตรับตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งใน JLL ไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจบริการด้านการก่อสร้าง การเช่า และการบริการจัดการสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บทบาทปัจจุบัน อัลเบิร์ตขับเคลื่อนการพัฒนาสำหรับธุรกิจหลายด้าน ครอบคลุมถึงโครงการเทคโนโลยีเพื่ออสังหาริมทรัพย์ (proptech) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และความพยายามในการสร้างความยั่งยืน ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ JLL อัลเบิร์ตเคยทำงานในหลายตำแหน่งที่บริษัท เล็นด์ ลีส

ตั้งแต่ช่วงที่ยังศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ อัลเบิร์ตมีความเชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีตลอดมา หนึ่งในโครงการสำคัญของเขาขณะที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คือ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งแทนการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ การคิดค้นทางออกที่สร้างสรรค์และใช้ได้จริง เป็นสิ่งที่เขาได้นำมาใช้ตลอดอาชีพการทำงานในภาคอสังหาริมทรัพย์

อัลเบิร์ตเป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทของ JLL ถึง 11 บริษัทและยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการทั่วโลกของ JLL ด้วย

อัลเบิร์ตสำเร็จการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องไล่ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อัลเบิร์ต ใช้เวลากับครอบครัว ทำงานอดิเรก เดินป่า หรือไปออกกำลังกายในยิม รวมถึงการรับเป็นดีเจที่งานเลี้ยงสังสรรค์ของเพื่อน