ซานเจย์ ริชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรประจำภูมิภาคอเมริกา

ซานเจย์เป็นหัวหน้าทีมประจำภาคพื้นอเมริกา ทำหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้าง กำหนดรูปแบบ และบริหารจัดการโลกแห่งการทำงานในอนาคตด้วยการยกระดับประสิทธิภาพของสถานที่ทำงาน พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ และบุคลากรขององค์กร

นับเป็นเวลากว่า 25 ปีที่ซานเจย์ช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกสามารถยกระดับเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมาย เขามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในธุรกิจที่มีความซับซ้อน การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมงานบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรที่เขาดูแลทั่วอเมริกา นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง จัดการ และปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คนในทุก ๆ วันได้

ในปีพ.ศ. 2561 ซานเจย์ย้ายจาก IBM ที่เขาทำงานด้านการให้บริการที่ปรึกษาด้านคลาวด์ มาร่วมงานกับ JLL ก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและรองประธานกลุ่มฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของ Johnson Controls Automotive นอกจากนี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนบริษัท PwC และรองประธานฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลกของ IBM อีกด้วย

ซานเจย์ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ JLL ภาคพื้นอเมริกาซึ่งกำหนดทิศทางและกลยุทธ์สำหรับบริษัท JLLในระดับภูมิภาค

ซานเจย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทด้านระบบการจัดการ และปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการ

เขาใช้เวลาว่างจากการทำงานที่ JLL กับภรรยาและลูกสาวทั้งสองคนอย่างมีความสุข เล่นกอล์ฟและปีนเขาเป็นประจำ หนึ่งในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการเดินขึ้นภูเขาสูงในเทือกเขาหิมาลัย