สจวร์ต โครว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Capital Markets ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Stuart Crow เป็นผู้นำด้านธุรกิจของ Capital Markets ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งด้านการขายและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านตราสารทุน การให้คำปรึกษาด้านตราสารหนี้ ตลอดจนโรงแรมและการบริการ

Stuart มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและการจัดโครงสร้างทางการเงินสำหรับธุรกรรมของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในทั่วภูมิภาคให้กับ JLL โดย Stuart มีประสบการณ์ในภาคการเงินและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 25 ปี รวมถึงได้ประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 22 ปี

เขาได้ทำงานในทุกตลาดอสังหาริมทรัพย์สำคัญๆ ในเอเชียแปซิฟิกและมุ่งเน้นไปที่การหาโอกาส/แนวโน้มด้านการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสำหรับนักลงทุนข้ามพรมแดน นอกจากนี้ เขายังเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าสู่ตลาดและกลยุทธ์การลงทุน

ในนามของเจ้าของ นักลงทุน และฝ่ายการพัฒนา Stuart ได้ช่วยระดมเงินทุนต่างประเทศมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสำหรับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยตรงหรือกิจการร่วมค้า Stuart เป็นผู้นำทีมประจำภูมิภาคที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ปรึกษาอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิกเป็นเวลา 8 ปีจาก 10 ปีที่ผ่านมาโดยอิงจากข้อมูลของ Real Capital Analytics (RCA) อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเป็นการส่วนตัว