ลอรา อดัมส์

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลทั่วโลกสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์องค์กร

ลอราเป็นผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กร ทีมของเธอสร้างความมั่นใจให้กับ JLL ว่ามีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาและสรรหาผู้มีความสามารถหลากหลายซึ่งจะมากำหนดอนาคตวงการอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร

ลอราดูแลทั่วโลกทางด้านลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลกและการออกแบบองค์กร ลอราสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำและผู้จัดการของกลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กร ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาทีมด้วยความทุ่มเทเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์และวางแผนอนาคตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนหน้านี้ลอราเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมในอเมริกา เธอเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการและโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการครั้งแรก รวมถึงปฏิบัติการเพื่อตอบรับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กร

ก่อนร่วมงานกับ JLL ลอราเคยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจทรัพยากรบุคคลของธนาคารวอชิงตันมิวชวล และดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ไดมอนด์เทคโนโลยีพาร์ตเนอร์ (Diamond Technology Partners) บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลระดับโลก

ลอราสำเร็จการศึกษาด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ M.B.A. จากมหาวิทยาลัยนอร์เทอร์ดาม

ลอราอาศัยอยู่ในชิคาโกกับสามี ส่วนมากเธอใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมต่าง ๆ  และเดินทางท่องเที่ยว