นีล เมอเรย์

ประธานเจ้าหน้าบริหาร ดูแลกลุ่มธุรกิจทั่วโลกด้านบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กร

นีลเป็นหัวหน้าทีมงานทั่วโลกที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้าง กำหนดรูปแบบ และบริหารจัดการโลกแห่งการทำงานในอนาคตโดยการยกระดับประสิทธิภาพของสถานที่ทำงาน พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ และบุคลากรขององค์กร

เขามีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าสถานที่ทำงานที่เหมาะสมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและผลประกอบการขององค์กร สายงานของนีลโดยหลักคือการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปและการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับบริษัท/องค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่

นีลเข้าสู่สายงานที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 โดยเริ่มจากการทำงานกับ GSH Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานประกอบการ โดยสร้างโอกาสให้เขาได้เดินทางไปทั่วโลกในฐานะหัวหน้าส่วนภูมิภาคต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงย้ายไปทำงานกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจ้างพนักงานระดับโลกที่ Sodexo ในตำแหน่ง CEO ของหน่วยธุรกิจบริการสำหรับองค์กรและหัวหน้าดูลธุรกิจที่สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

นีลได้ร่วมงานกับ JLL ในตำแหน่ง CEO กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาในปีพ.ศ. 2560 ปัจจุบัน ทีมงานทั่วโลกในกลุ่มบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรที่เขาดูแล นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง จัดการ และปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถปฏิรูปวิธีการทำงานของผู้คนในทุก ๆ วันได้

เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการบริหารระดับโลกของ JLL รับผิดชอบด้านทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนระดับโลกให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้าของ JLL อีกด้วย

นีลเกิดและเติบโตในประเทศไอร์แลนด์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากทรินิตี้คอลเลจ (Trinity College) เมืองดับลิน ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกทั้งสามคนที่ชิคาโก