ทำให้เห็นภาพ

ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ ภาพเสมือนจริง และการแปลงข้อมูลเป็นภาพ เพื่อประกอบการประเมินศักยภาพผลลัพธ์ของการออกแบบ 

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
การวิเคราะห์พอร์ตอสังหาริมทรัพย์และระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

รวบรวมข้อมูลของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเกี่ยวกับอาคาร การใช้พื้นที่ ต้นทุนค่าใช้จ่าย จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่า ประมาณการณ์ และสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุน

เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริง

จัดทำแผนและงบประมาณสำหรับพื้นที่ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีสร้างแผนผังในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การทดสอบความลงตัวของแผนผัง การสร้างภาพเสมือนจริงที่สามารถท่องเข้าไปชมพื้นที่แบบจำลองได้ และใช้ซอฟแวร์ด้านการจัดทำงบประมาณที่เชื่อมต่อเข้ากับข้อมูลและซอฟต์แวร์ด้านงานออกแบบเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน

เครื่องมือการวิเคราะห์ทำเล

เปรียบเทียบทำเลต่างๆ ที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยีแสดงตัวแปรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ข้อมูลเศรษฐกิจ แผนการก่อสร้างโครงการต่างๆ และแรงจูงใจทางภาษี พร้อมสามารถขยายภาพเข้าออกให้เห็นอาคารต่างๆ และสิ่งที่มีในบริเวณโดยรอบ

เครื่องมือการซื้อขายให้เช่า

เสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้สนใจเช่า ในรูปแบบการซ้อนภาพเสมือนจริงบนสภาพแวดล้อมจริง วิดีโอ ภาพมุมมองทางอากาศจากโดรน และประสบการณ์ภาพมุมมอง 360 องศาที่ปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง

งานวิจัยล่าสุด

ซอฟท์แวร์ที่เสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ค้นหาพื้นที่หรือทำเล ซึ่งแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ ภาพสามมิติ และภาพเสมือนจริง