วางกลยุทธ์

สำรวจโลกเทคโนโลยี และพัฒนากลยุทธ์ที่จะผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พร้อมผสานระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ภายในองค์กรของคุณ จัดทำโรดแมป ระบุสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องลงทุน และคัดสรรซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม

วินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือ

ตรวจสอบสมรรถนะระบบและปรับแต่งเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง นำกระบวนการใหม่ๆ เข้ามาและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งาน

ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน โดยจัดข้อมูลเป็นชั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเห็นภาพแนวโน้ม และสามารถประมาณการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)

สร้างอาคารและสถานที่ทำงานอัจฉริยะ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เซ็นเซอร์ แบดจ์ บีคอน และระบบต่างๆ ควบคู่กับการเทคโนโลยีอัจฉริยะในการสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับองค์กรที่ให้ทั้งความสะดวกสบาย และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ซอฟท์แวร์ที่เสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยเสริมสมรรถนะให้กับอสังหาริมทรัพย์ พอร์ตการลงทุน และบุคลากรของคุณ