ลงทุน

ตัดสินใจอย่างรอบคอบแต่รวดเร็วในการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนของคุณ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด?

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
บริการที่มีการบริหารจัดการอย่างดี

นำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลการดำเนินกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีของคุณ พร้อมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติการและการบริหารจัดการ

บริการข้อมูล

รับการสนับสนุนแบบมืออาชีพจากทีมผู้ชำนาญการในการใช้ระบบ CAD และ BIM ในการจัดการข้อมูล การออกแบบเสมือนจริง และการก่อสร้าง

เครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์

เสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้สนใจเช่า ในรูปแบบการซ้อนภาพเสมือนจริงบนสภาพแวดล้อมจริง วิดีโอ ภาพมุมมองทางอากาศจากโดรน และประสบการณ์ภาพมุมมอง 360 องศาที่ปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง

ซอฟท์แวร์ที่เสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับคุณ

The Investor app

แอปที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจำเป็นต้องมี เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามประเด็นใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก พร้อมกับได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้น 

PAT

PAT (Portfolio Analytics Tool) ให้ข้อมูลธุรกิจหลักๆ เกี่ยวกับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลการเช่า การใช้พื้นที่ ต้นทุน และข้อมูลตลาด เพื่อช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

RED

RED เป็นเทคโนโลยีของ JLL ด้านการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถช่วยคัดกรองที่มากมายมหาศาลให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยดึงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของคุณ มารวมกับข้อมูลธุรกิจและข้อมูลตลาด ผ่านแพลทฟอร์มที่สามารถใช้งานร่วมได้กับแอปพลิเคชันธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่เดิม

Stessa

คุณสามารถเข้าถึงรายงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดสำคัญๆ เช่น มูลค่าและผลตอบแทนการลงทุนจากอสังหาริมทรัพย์ของคุณ เพื่อให้คุณมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างรายได้สูงสุด และปรับปรุงผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน

ติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยี

หากคุณต้องการเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลพอร์ตอสังหาริมทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้