วางระบบ

ติดตั้งระบบที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานซับซ้อนน้อยลง โดยอาศัยเทคโนโลยีสร้างระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้และใช้ประโยชน์ได้จริง

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
ซอฟท์แวร์

สรรหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมและนำไปใช้ให้สำเร็จ พร้อมประยุกต์ใช้ระบบที่จะสามารถเปลี่ยนเกมธุรกิจ ทั้งกับสถานที่ทำงานของคุณ การบริหารจัดการสถานประกอบการ ข้อมูลหน่วยธุรกิจอัจฉริยะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ และระบบอาคารอัตโนมัติ

การใช้งาน

ออกแบบและปรับแต่งระบบ โดยผสานซอฟท์แวร์ใหม่และที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนทุกส่วน ไม่ว่าจะพนักงานหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ พร้อมสร้างแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล

บริการสนับสนุน

จัดการฝึกอบรบและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทำการ ยกระดับความสามารถของระบบและการบำรุงรักษาระบบ มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการดูแลถึงสถานที่เพื่อนำทีมดูแลให้การเปลี่ยนผ่านประสบผลสำเร็จ

ซอฟท์แวร์ที่เสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยี

คัดสรรค์ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ดูแลการใช้ระบบ และจัดสรรทีมงานสนับสนุนทางเทคนิคให้ตามที่คุณต้องการ