สร้างประสบการณ์

เลือกใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยดูแลให้พนักงานของคุณมีความสุข สุขภาพดี และทำงานได้ประสิทธิผล 

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
อาคารอัจฉริยะ

นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลอาคาร สถานที่ทำงาน และบุคลากร ควบคู่กับการเข้าใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า อาคารหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการสถานประกอบการ

ประเมินและวิเคราะห์การใช้พื้นที่สำนักงาน ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การปรับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ระบบนำทาง

ใช้แอปโทรศัพท์มือถือและบู๊ธขนาดเล็กพร้อมจอ เพื่อแสดงข้อมูล หรือช่วยให้พนักงานและแขกสามารถหาทางไปห้องประชุม สำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง หรือแม้แต่หากันเอง

ระบบการจอง

ใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการจองห้องประชุมและที่ทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกรายละเอียดการเข้า-ออกของแขกหรือผู้มาติดต่อ เพื่อพัฒนาการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น

ใช้แอปมือถือ

กระตุ้นให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในที่ทำงาน ด้วยการมอบประสบการณ์พิเศษผ่านแอปบนมือถือที่สามารถปรับแต่งตามสิ่งที่แต่ละคนสนใจและอิงกับสถานที่ที่อยู่ เพื่อสร้างความผ่อนคลายและสะดวกสบายในสถานที่ทำงาน

ซอฟท์แวร์ที่เสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีในการให้บริการสำหรับคุณ

ติดต่อเราเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยสร้างสำนักงานของคุณเป็นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานและเอื้อให้เกิดความรู้สึกร่วมในองค์กร