มูลค่า

ช่วยประเมินมูลค่าสินทรัพย์หรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้อย่างไร
ประเมินราคา

หากคุณต้องการทราบมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์หรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมใบรับรับรองวิชาชีพ ที่จะสามารถช่วยคุณประเมินมูลค่า ที่สามารถเชื่อถือได้และแม่นยำ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แม้แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ให้คำปรึกษาในการตัดสินใจเลือกแนวทางดีที่สุดสำหรับการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุนของคุณ บนพื้นฐานของข้อมูลการวิจัยตลาด การประเมินราคา และข้อมูลเชิงลึกของแต่ละทางเลือกอย่างมีกลยุทธ์ 

ตรวจสอบ

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

ศึกษาความเป็นไปได้และวิจัยตลาด

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิจัยตลาด เพื่อให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นในการใช้กลยุทธ์และการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

รายงานบัญชีงบดุล

ดูแลให้มีการแสดงมูลค่าที่ถูกต้องสำหรับรายการอสังหาริมทรัพย์ในบัญชีงบดุล ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า อาคารหรือสิ่งปลูกโดยอาศัยการประเมินราคาที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ

ติดต่อเราเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หากคุณต้องการรู้มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ