ซื้อ

ให้คุณเข้าถึงโอกาสการซื้ออสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทในหลากหลายทำเลที่คุณสนใจ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้อย่างไร
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์

เข้าถึงโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่ประกาศขายอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผย รวมไปจนถึงพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบสินทรัพย์ที่สนใจซื้ออย่างละเอียด

หาแหล่งเงินกู้

จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกวิธี ทั้งในเรื่องการสมัครขอเงินกู้ การจัดเตรียมเอกสาร และผลการตรวจสอบเครดิต พร้อมประเมินความเสี่ยงในการชำระเงินกู้อย่างแม่นยำ

จัดหาเงินทุน

ค้นหาวิธีการระดมเงินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น หรือการกู้ยืมเงิน สำหรับการลงทุนครั้งต่อไป เข้าถึงเงินกู้เพื่อการซื้อที่ดิน เงินกู้กึ่งทุน และการเสนอหุ้นบุริมสิทธิ์ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง และเงินกู้จากหน่วยงานที่มีรัฐบาลสนับสนุน

ซื้อเพื่อให้เช่ากลับ

ช่วยหาโอกาสลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของต้องการขายเพื่อเช่ากลับ พร้อมรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอน จัดโครงสร้างการทำธุรกรรม หาแหล่งเงินทุน และเจรจาเงื่อนไขการเช่า

ประเมินมูลค่า

ช่วยคุณประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่คุณสนใจซื้อ โดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมใบรับรับรองวิชาชีพ ที่จะสามารถช่วยคุณประเมินมูลค่าที่สามารถเชื่อถือได้และแม่นยำ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แม้แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด


พบโอกาสการลงทุน
ซื้ออาคาร-ที่ดินได้ที่ Investor Centre

ติดต่อเราเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หากคุณต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนหรือเพื่อใช้เอง