ขาย

เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณในเวลาที่รวดเร็ว พร้อมแนะนำกลยุทธ์ที่ให้ผลสำเร็จ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้อย่างไร
ขายอสังหาริมทรัพย์

นำอสังหาริมทรัพย์ของคุณออกเสนอขายอย่างรวดเร็วให้กับเครือข่ายนักลงทุน และแหล่งเงินทุนทั่วโลก พร้อมใช้กลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์ ที่จะทำให้คุณได้ราคาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ขายหนี้เงินกู้

ประเมินหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในบัญชีงบดุลอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ว่า การขายหนี้ออกไปจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับองค์กรของคุณหรือไม่อย่างไร

ประเมินราคา

หากคุณต้องการทราบมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์หรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมใบรับรับรองวิชาชีพ ที่จะสามารถช่วยคุณประเมินมูลค่า ที่สามารถเชื่อถือได้และแม่นยำ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท แม้แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด

ขายเพื่อเช่ากลับ

ช่วยคุณประเมินความเป็นไปได้ในการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คุณครอบครองและเปลี่ยนมาเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจากผู้ซื้อแทน ซึ่งจะช่วยให้คุณพ้นภาระในฐานะเจ้าของ และมีความคล่องตัวมากขึ้นหากต้องการย้ายออกในอนาคต


พบโอกาสการลงทุน
ซื้ออาคาร-ที่ดินได้ที่ Investor Centre

ติดต่อเราเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริง