ให้เช่า

จัดสรรสัดส่วนประเภทผู้เช่าให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้อย่างไร
จัดหาผู้เช่า

จัดหาผู้เช่ารายใหม่และรักษาผู้เช่าที่มีอยู่เดิม พร้อมเป็นตัวแทนเจรจาเงื่อนไขการเช่า เสนอกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณปล่อยเช่าพื้นที่ได้มากที่สุด

ปล่อยเช่าโครงการ

พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลสำหรับอาคารของคุณ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้เช่ารายใหม่และรักษาผู้เช่าที่มีอยู่เดิม

โคเวิร์คกิ้งและเฟล็กซิเบิ้ลสเปซ

เปลี่ยนโฉมพื้นที่สำนักงานแบบเดิมๆ เป็นโคเวิร์คกิ้งสเปซเพื่อตักตวงประโยชน์จากการที่บริษัทต่างๆ มีความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานที่มีความคล่องตัวและสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 

บริหารสินทรัพย์

สรรหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการทำให้อาคารของคุณมีผู้เช่าพื้นที่มากที่สุด หรือปรับปรุงผลประกอบการของสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าจะโดยการใช้กลยุทธ์การดึงดูดผู้เช่าใหม่ ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์อันแสนพิเศษที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เช่า

บริหารอาคาร

หากคุณต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน และสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับบริษัทผู้เช่า รวมถึงพนักงานและผู้มาเยือนบริษัทผู้เช่าที่อยู่ในอาคารของคุณ เราสามารถช่วยบริหารอาคารของคุณให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเราเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หากคุณต้องการปล่อยเช่าพื้นที่อาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้กับผู้เช่าที่มีคุณภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว