บริหารจัดการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับปรุงหรือย้ายอาคารหรือที่ทำการ

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยลูกค้าด้านงานออกแบบก่อสร้างอย่างไรได้บ้าง
บริหารโครงการ

ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกขั้นตอนของงานออกแบบและก่อสร้าง ได้รับการบริหารจัดการด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามคุณคาดหวัง

บริหารโปรแกรมออกแบบตกแต่งสถานประกอบการหลายแห่งพร้อมกัน

บริหารจัดการและประสานโครงการออกแบบตกแต่งสถานประกอบการหลายแห่งหรือหลายสาขาของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อให้การออกแบบและการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บริหารการพัฒนาโครงการ

รับคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานหลักสำหรับการพัฒนาโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และการจัดหาแหล่งเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ การสร้างอาคารตามสเป็คที่กำหนดโดยผู้เช่าหรือซื้อ ตลอดจนถึงการปรับปรุงหรือการสร้างอาคารใหม่แทนอาคารเดิม

บริหารการย้ายสถานประกอบการ

เสริมทัพให้กับทีมภายในองค์กรของคุณที่ดูแลรับผิดชอบการย้ายสำนักงานให้มีความราบรื่น เราสามารถช่วยให้ความสนับสนุนในด้านโลจิสติกส์และการวางแผน การกำหนดระยะเวลาการย้าย รวมจนถึงการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการย้าย การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีให้ใช้งานได้

การบริหารต้นทุน

คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโครงการ จากนั้นจัดทำและดำเนินแผนการใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกประมูลงาน การบริหารสัญญาต่างๆ และการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์

ติดต่อเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ

หากคุณต้องการออกแบบอาคาร/สถานที่ งานอัศจรรย์ใจและมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่ผู้ใช้หรือผู้มาเยือน