งานวิจัย

Retrofitting Buildings to be Future-Fit

The journey to decarbonization

พฤศจิกายน 10, 2565
ผู้เขียน:
  • Guy Grainger
  • Jeremy Kelly
  • Kamya Miglani
  • Kim Markiewicz
  • Paulina Torres
  • Walid Goudiard
Rising energy costs will hasten the move towards efficient buildings

We estimate that across the world’s most developed cities at least 90% of office buildings are over 10 years old. Most of these assets would not meet today’s energy efficiency standards for new builds and very few have firm plans in place to prepare for even more stringent regulations on the horizon as governments pivot efforts to decarbonize existing buildings.

80% of office buildings which exist today will still be in-use in 2050

To avoid ‘brown discounts’ and penalties, real estate owners need to make their buildings future-fit through a program of net zero carbon (NZC) interventions as part of broader asset repositioning strategies.

In our latest research, we introduce JLL’s asset decarbonization roadmap. We examine 3 levels of retrofits - from light, focusing on performance optimization, to deep whole-building refurbishments which result in greater energy efficiency gains, emissions reduction and cost-savings. We share some recent examples of retrofitting projects from across the globe that demonstrate the benefits for early adopters on price, liquidity, debt and tenant attraction.

กรุณากรอกแบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลดรายงาน

เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง

"คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โปรดลองอีกครั้ง"