สร้าง

ก่อสร้างอาคารหรือที่ทำงานใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยลูกค้าด้านงานออกแบบก่อสร้างอย่างไรได้บ้าง
บริหารงานก่อสร้าง

วางแผนโครงการ ประสานงาน และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์รายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด

การรับเหมางานออกแบบก่อสร้าง

มอบหมายให้ผู้บริการมืออาชีพรายเดียวเป็นตัวแทนดูแลการดำเนินโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนดำเนินงาน คอนเซ็ปต์การออกแบบ ที่ทำงาน วางแผนการใช้พื้นที่ คำนวณต้นทุน และดูแลงานตกแต่ง

ติดต่อเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ

หากคุณต้องการออกแบบก่อสร้าง หรือตกแต่งอาคาร/สถานที่ ที่จะสามารถสร้างความอัศจรรย์ใจและมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่ผู้ใช้หรือผู้มาเยือน