ให้คำปรึกษา

พัฒนากลยุทธ์ ตั้งงบประมาณ และกำหนดเวลา เพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นรูปธรรม

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราสามารถช่วยลูกค้าด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง หรือตกแต่งได้อย่างไรบ้าง
วางแผนเงินลงทุน

วางแผนเงินลงทุนเบื้องต้นที่ต้องใช้สำหรับการเริ่มโครงการ ประเมินขอบข่าย งบประมาณ กลยุทธ์ธุรกิจ และความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามงบประมาณ

วางแผนโครงการ

ก่อนเริ่มโครงการ เราทำความเข้าใจในศักยภาพสูงสุดของพื้นที่หรือโครงการของคุณ ช่วยตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ ประเมินต้นทุนและความเสี่ยง

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เราสามารถช่วยคุณในด้านการดำเนินกลยุทธ์เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พัฒนาโครงการใหม่หรือปรับปรุงอาคารเดิม ดูแลงานออกแบบก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การขอใบรับรองมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับโครงการออกแบบ ก่อสร้าง หรือตกแต่งอาคาร/สถานที่ ที่จะสามารถสร้างความอัศจรรย์ใจและมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่ผู้ใช้หรือผู้มาเยือน