เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญให้กับทีมของคุณ และขยายอำนาจการต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้าง

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการรับรู้แนวทางที่เราใช้ในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และสถานประกอบการ
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆ และโปรแกรมเกี่ยวกับความยั่งยืนรวมอยู่ด้วยกัน ควบคู่กับการลดต้นทุนการดำเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบการบริหารอาคารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสถานประกอบการ

ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่จะสามารถช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้กับองค์กร

การบริหารจัดการสถานประกอบการที่มีความคล่องตัว

เสริมประสิทธิภาพให้ทีมพนักงานของที่ดูแลการบริหารจัดการสถานประกอบการ ด้วยบริการที่หลากหลายจากผู้ให้บริการมืออาชีพ โดยคุณสามารถเลือกใช้เฉพาะบริการที่จะช่วยเติมเต็มทักษะให้กับทีมงานของคุณ เพิ่มอำนาจการต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้าง และประสิทธิผล

งานวิศวกรรมและงานปฏิบัติการ

บริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความมีประสิทธิผลให้กับบริษัทผู้เช่าและพนักงาน มีความเข้าใจในอาคารของคุณมากขึ้นทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น

การจัดหาและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการบริหารอาคารหรือสถานประกอบการ และอาศัยประโยชน์ของการมีอำนาจที่มากขึ้นในการต่อรองราคาและประหยัดต้นทุน รวมถึงการเข้าถึงซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ

การบริหารจัดการธุรกรรม

ใช้กลยุทธ์ในการทำให้สถานประกอบการของคุณมีความคล่องตัว และประสิทธิผล โดยมีมืออาชีพช่วยประเมินข้อผูกพันการเช่าและพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ ช่วยบริหารจัดการการทำธุรกรรมการเช่า และช่วยคุณเช่าหรือคืนพื้นที่เช่าภายในเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม

ติดต่อเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่

หากคุณต้องการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และดีต่อพนักงาน