ดูแลให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการบริหารต้นทุน

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการรับรู้แนวทางที่เราใช้ในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และสถานประกอบการ
การบัญชีและการเงิน

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและการรายงานด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การทำบัญชี และการดูแลการเบิกจ่าย เพื่อสร้างการเติบโตของกำไร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดตามตรวจสอบและการรายงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทำความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบและความเสี่ยงของคุณ จากนั้นปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า อาคารและพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ไม่เพียงแต่จะมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังต้องมีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย

บริหารงานเช่า

รวมศูนย์การบริหารจัดการสัญญาเช่าที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าเพียงแค่ไม่กี่ฉบับไปจนถึงนับหมื่นฉบับ  พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการเช่าของสัญญาทุกฉบับเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการเช่าและอาศัยประโยชน์จากสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การบริหารจัดการสถานประกอบการที่มีความคล่องตัว

เสริมทัพให้ทีมพนักงานของคุณที่ดูแลงานด้านสถานประกอบการ ด้วยบริการจากผู้ให้บริการบริหารจัดการสถานประกอบการมืออาชีพ โดยคุณสามารถเลือกใช้เฉพาะบริการที่จะช่วยเติมเต็มทีมงานของคุณ พร้อมเพิ่มอำนาจในการต่อรองการจัดซื้อจัดจ้างและความมีประสิทธิผล

การจัดหาและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการบริหารอาคารหรือสถานประกอบการ และอาศัยประโยชน์ของการมีอำนาจที่มากขึ้นในการต่อรองราคาและประหยัดต้นทุน รวมถึงการเข้าถึงซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ

การบริหารจัดการธุรกรรม

ใช้กลยุทธ์ในการทำให้สถานประกอบการของคุณมีความคล่องตัว และประสิทธิผล โดยมีมืออาชีพช่วยประเมินข้อผูกพันการเช่าและพื้นที่ทีจำเป็นต้องใช้ ช่วยบริหารจัดการการทำธุรกรรมการเช่า และช่วยคุณเช่าหรือคืนพื้นที่เช่าภายในเวลาและเงื่อนไขที่ถูกต้องเหมาะสม

ติดต่อเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่

หากคุณต้องการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และดีต่อพนักงานของคุณ