ยกระดับ

เพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์และใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางที่เราใช้ในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และสถานประกอบการ
วางแผนการใช้พื้นที่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณสามารถรองรับอนาคตได้ มีมืออาชีพช่วยติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในการใช้พื้นที่ พร้อมแสดงให้คุณเห็นได้ว่า การวางแผนเกี่ยวกับการจัดให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่ใดๆ ก็ได้ และการจัดโต๊ะที่นั่งให้พนักงานหมุนเวียนการใช้ร่วมกันได้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการเช่า เพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงาน และเสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือกันในสถานที่ทำงานได้อย่างไร

งานวิศวกรรมและงานปฏิบัติการ

บริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความมีประสิทธิผลให้กับบริษัทผู้เช่าและพนักงาน มีความเข้าใจในอาคารของคุณมากขึ้นทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของการใช้พลังงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน นำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตัดสินใจเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

อาคารอัจฉริยะ

นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลอาคาร สถานที่ทำงาน และบุคลากร ควบคู่กับการเข้าใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า อาคารหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสถานประกอบการที่มีความคล่องตัว

เสริมประสิทธิภาพให้กับทีมงานของคุณที่ดูแลการบริหารจัดการสถานประกอบการ ด้วยบริการที่หลากหลายจากผู้ให้บริการมืออาชีพ โดยคุณสามารถเลือกใช้เฉพาะบริการที่จะช่วยเติมเต็มทักษะให้กับทีมงานของคุณ เพิ่มอำนาจการต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้าง และประสิทธิผล

ติดต่อเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และดีต่อพนักงานของคุณ