ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสมรรถนะแบบเรียลไทม์

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางที่เราใช้ในการช่วยลูกค้าบริหารจัดการอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และสถานประกอบการ
อาคารอัจฉริยะ

นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลอาคาร สถานที่ทำงาน และบุคลากร ควบคู่กับการเข้าใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า อาคารหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามและตรวจสอบทุกแง่มุมของการบริหารจัดการอาคาร ประเมินประสิทธิผล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโปรแกรมดูแลความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการบำรุงรักษา การจัดซื้อจัดจ้าง และการวางแผนการเงิน

ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน โดยจัดข้อมูลเป็นชั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเห็นภาพแนวโน้ม และสามารถประมาณการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบอาคารหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ กับบริษัทและพอร์ตอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับของคุณ ในแง่ของต้นทุนค่าใช้จ่าย วิธีการใช้พื้นที่ ผลการดำเนินการ และความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเราเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่

หากคุณต้องการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และดีต่อพนักงานของคุณ