ร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เราร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในระยะยาวด้วยยึดถือการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสิ่งที่ทำ ผ่านโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราที่มีชื่อว่า ร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสำคัญต่อ JLL เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา สร้างพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดประสิทธิผลและพลานามัยที่ดีสำหรับลูกค้าและพนักงาน และเติมพลังให้กับชุมชนของเรา

แนวทางของเรา
 

ลูกค้า

เราร่วมมือกับลูกค้าในการสร้างสรรและใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับใช้กลยุทธ์และเครื่องมือชั้นนำในภาคธุรกิจ รวมถึงริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้เทคโนโลยี

พนักงาน

เราช่วยให้พนักงานของเราบรรลุความฝันใฝ่ ด้วยการเปิดทางให้สำรวจโอกาสใหม่ ๆ ลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและพัฒนา สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสถานที่ทำงานที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

สถานที่ทำงาน

เราลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ซึ่งเป็นผลให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ


ชุมชน

เราสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการร่วมกันประกอบกิจกรรมการกุศลในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ให้เวลาแก่พนักงานของเราในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมที่ตนให้ความสำคัญมากที่สุด

รากฐาน

รากฐานสำคัญสามประการที่ค้ำจุนเป้าหมายหลักของเรา

วิธีที่เราดำเนินโครงการ

กลยุทธ์สำหรับโครงการร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าถูกกำหนดให้เป็นวาระระดับโลก ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมของทีมงานในทุกประเทศ โดยมี Christian Ulbrich ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลทั่วโลกของ JLL รับผิดชอบสูงสุดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน JLL และ Richard Batten ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนดูแลทั่วโลก ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานของ JLL ในประเทศต่าง ๆ มีความก้าวหน้าในการดำเนินด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่นและแบ่งเป็นหลายระยะ 
ทั้งนี้ ในการเริ่มโครงการ เราจะสนับสนุนให้สำนักงานของเราในทุกประเทศดำเนินการในลักษณะใกล้เคียงกับสำนักงานของเราในประเทศใหญ่ ๆ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับทั่วโลก และจะทำให้โครงการร่วมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของเราได้รับการดำเนินการด้วยระเบียบแบบแผนเดียวกันต่อไปในระยะยาว 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของเราเพิ่มเติม

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราช่วยเหลือคุณได้ด้วยการให้คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการและความสำคัญทางธุรกิจของคุณ