ค้นหา

คัดกรองพื้นที่ที่คุณสนใจให้เหลือเฉพาะตัวเลือกที่เหมาะที่สุด โดยอาศัยข้อมูลตลาด ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละสถานที่ และเทคโนโลยีอันทันสมัย 

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราช่วยหาพื้นที่ที่เหมาะสม อย่างสมบูรณ์แบบกับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างไร
คัดเลือกพื้นที่ที่ต้องการ

พิจารณาอสังหาริมทรัพย์ๆ ที่มีเสนอทางออนไลน์เฉพาะที่ตรงกับความต้องการของคุณ คัดกรองให้เหลือตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและความยากง่ายในการเข้าออก มีโอกาสได้เห็นพื้นที่จริง และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวเจ้าของอาคารและผู้เช่ารายอื่นๆ ในอาคารนั้นประกอบ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบอาคารหรือพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของคุณ กับบริษัทและพอร์ตอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับของคุณ ในแง่ของต้นทุนค่าใช้จ่าย วิธีการใช้พื้นที่ ผลการดำเนินการ และความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน โดยจัดข้อมูลเป็นชั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเห็นภาพแนวโน้ม และสามารถประมาณการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

สิทธิพิเศษทางธุรกิจและเศรษฐกิจ

รับคำแนะนำจากทีมมืออาชีพที่ช่วยให้ความรู้และวิธีได้รับสิทธิพิเศษด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่พึงได้รับ เพื่อลดต้นทุนในช่วงระหว่างขยายกิจการ ย้ายสถานที่ตั้ง หรือเจรจาต่อรองเงื่อนไขการเช่าใหม่ 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเราเกี่ยวกับการหาพื้นที่

หาสำนักงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ที่ๆ พนักงานชื่นชอบและต้องการเข้ามาทุกๆ วัน