ยกระดับ

ย้ายไปยังที่ใหม่เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีกว่าเดิม ประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม และเพื่อเป็นการดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อม

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราช่วยหาพื้นที่ที่เหมาะสม อย่างสมบูรณ์แบบกับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างไร
ประสบการณ์ของผู้คน

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานและผู้มาเยือนสำนักงานของคุณ เพื่อประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมสูงสุด ด้วยการสร้างความประทับใจที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการต้อนรับและบริการอำนวยความสะดวก แต่รวมไปจนถึงการมอบความสุข ความปลอดภัย และความรู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์สถานที่ทำงาน

สร้างวิสัยทัศน์ให้กับสถานที่ทำงานให้เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ และเพิ่มผลประกอบการธุรกิจ โดยอาศัยการออกแบบพื้นที่ที่น่าสนใจ มีความคล่องตัว สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรของคุณและตอบรับความต้องการของพนักงาน

วางแผนการใช้พื้นที่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณสามารถรองรับอนาคตได้ มีมืออาชีพช่วยติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในการใช้พื้นที่ พร้อมแสดงให้คุณเห็นได้ว่า การวางแผนเกี่ยวกับการจัดให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่ใดๆ ก็ได้ และการจัดโต๊ะที่นั่งให้พนักงานหมุนเวียนการใช้ร่วมกันได้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการเช่า เพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงาน และเสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือกันในสถานที่ทำงานได้อย่างไร

ออกแบบและตกแต่ง

สร้างพื้นที่ในฝันสำหรับธุรกิจของคุณ ทำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนของการออกแบบและการตกแต่งตลอดไปจนถึงการย้ายเข้า ได้รับการดูแลบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้วิสัยทัศน์ของคุณกลายเป็นรูปธรรม

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินกลยุทธ์เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหากจะพัฒนาโครงการใหม่หรือปรับปรุงอาคารเดิม ต้องการออกแบบตรงตามหลักเกณฑ์การขอใบรับรองการมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับด้านสิ่งแวดล้อม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเราเกี่ยวกับการหาพื้นที่

สรรค์สร้างพื้นที่ที่ดีที่สุด ทั้งสำหรับธุรกิจ และพนักงานของคุณ