ประเมินสถานการณ์

อาศัยข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลตลาด และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

คุณต้องการ
ให้เราช่วยในเรื่องใด

หากคุณต้องการทราบว่า เราช่วยลูกค้าหาพื้นที่ที่เหมาะสม อย่างสมบูรณ์แบบกับธุรกิจได้อย่างไร
ตัวแทนผู้เช่า

มืออาชีพที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการหาพื้นที่ที่เหมาะกับพนักงานและธุรกิจของคุณ เจรจาสัญญาเช่าใหม่ หรือต่อสัญญาเช่าเดิม ให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

กลยุทธ์สำหรับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมและประมวลข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับธุรกิจ ตลาด ทำเล และแหล่งแรงงานของคุณ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในวิธีที่จะสามารถลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่า และสร้างความมั่นใจว่า ธุรกิจของคุณสามารถรองรับอนาคตได้ 

การวิเคราะห์ทำเล

วิเคราะห์ตัวแปรนับพันๆ เพื่อบีบให้ตัวเลือกทำเลที่ตั้งที่คุณต้องการแคบลง จัดลำดับความสำคัญของตัวแปรต่างๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งแรงงาน ประชากรศาสตร์ ค่าครองชีพ แรงจูงใจทางภาษี การเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ และอื่นๆ

กลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการ

รวบรวมและประมวลข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับธุรกิจ ตลาด ทำเล และแหล่งแรงงานของคุณ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในวิธีที่จะสามารถลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่า และสร้างความมั่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะสามารถรองรับอนาคตได้ 

วางแผนการใช้พื้นที่

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณสามารถรองรับอนาคตได้ มีมืออาชีพช่วยติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในการใช้พื้นที่ พร้อมแสดงให้คุณเห็นได้ว่า การวางแผนเกี่ยวกับการจัดให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่ใดๆ ก็ได้ และการจัดโต๊ะที่นั่งให้พนักงานหมุนเวียนการใช้ร่วมกันได้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการเช่า เพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงาน และเสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือกันในสถานที่ทำงานได้อย่างไร

การบริหารจัดการธุรกรรม

วางกลยุทธ์ในการทำให้สถานประกอบการของคุณมีความคล่องตัว และประสิทธิผล โดยมีมืออาชีพช่วยประเมินข้อผูกพันการเช่าและพื้นที่ทีจำเป็นต้องใช้ ช่วยบริหารจัดการการทำธุรกรรมการเช่า และช่วยคุณเช่าหรือคืนพื้นที่เช่าภายในเวลาและเงื่อนไขที่ถูกต้องเหมาะสม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อทีมงานของเรา

ติดต่อเราเกี่ยวกับการหาพื้นที่

หาสำนักงานที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ที่ๆ พนักงานชื่นชอบและต้องการเข้ามาทุกๆ วัน