รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
JLL ทั่วโลก

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร เรามุ่งมั่นผลักดันให้มีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น ด้วยการยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ งานของเราคือการกำหนดอนาคตของโลกแห่งอสังหาริมทรัพย์ โดยการช่วยให้คุณมีแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะมีส่วนช่วยให้โลกของเราดีขึ้นกว่าเดิม

รายงานฉบับย้อนหลัง

ดาวน์โหลดรายงานและนโยบายฉบับล่าสุด และฉบับย้อนหลังทั้งหมดของเรา

นโยบายและแถลงการณ์องค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาที่งยั่งยืนของเราเพิ่มเติม