บทความ

3 สิ่งที่มนุษย์ออฟฟิศต้องการในที่ทำงาน

เผยผลสำรวจความเห็นพนักงานบริษัทในหัวเมืองใหญ่ของโลก

มกราคม 10, 2565

นโยบายการใช้สถานที่ทำงานแบบผสมผสาน หรือ Hybrid เปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการเลือกว่าจะใช้สถานที่ใดเป็นที่นั่งทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิศ บ้าน หรือสถานที่อื่น แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัท/องค์กรต่างๆ ต้องหันกลับมาทบทวนว่า ออฟฟิศของตนมีความพร้อมในการตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้นของพนักงานมากน้อยเพียงใด

รายงานการวิจัยที่มีชื่อว่า Regenerative Workplace  จากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล เผยผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างพนักงานออฟฟิศขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก โดยระบุว่า สิ่งอำนวยความสะดวก 3 อันดับแรกที่พนักงานออฟฟิศต้องการให้มีในสถานที่ทำงานของตนคือ พื้นที่สำหรับการผ่อนคลาย บริการอาหารเพื่อสุขภาพ และพื้นที่สีเขียว

ฟลอร์ ปราแดร์ ผู้อำนวยการดูแลทั่วโลก ฝ่ายวิจัยประจำกลุ่มธุรกิจบริการด้านสถานประกอบการของเจแอลแอล กล่าวว่า “ในขณะที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก เตรียมเปลี่ยนผ่านจากการให้พนักงานทำงานที่บ้านไปสู่วิถีใหม่ของการทำงานแห่งโลกอนาคตหลังโควิด พนักงานขององค์กรเหล่านี้ล้วนคาดหวังว่า นายจ้างจะต้องให้ความใส่ใจดูแลมากขึ้น และสถานที่ทำงานจะต้องมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาวะของพนักงาน”

วิธีการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของพนักงาน นับเป็นสิ่งสำคัญ แต่นั่นยังไม่ได้เป็นทุกสิ่งที่นายจ้างควรรู้ รายงานผลการสำรวจของเจแอลแอล เผยว่า ปัจจุบัน มีพนักงานเพียง 17% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อการผ่อนคลาย 19% สามารถเข้าถึงบริการอาหารเพื่อสุขภาพ และ 25% สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ ในหมู่พนักงานที่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ที่ กว่า 70% ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นประจำทุกสัปดาห์

นายจ้างที่ไร้กลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ที่พนักงานคาดหวัง จะประสบความยากลำบากในการแสวงหาหรือรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งจะตามมาด้วยการเสียโอกาสทางธุรกิจ

พื้นที่สำหรับผ่อนคลาย

โดยรวม พื้นที่เพื่อการผ่อนคลายเป็นสิ่งที่พนักงานแสดงความต้องการเป็นอันดับแรก ราว 45% ของผู้ร่วมการสำรวจ กล่าวว่า พื้นที่เพื่อการผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญในออฟฟิศ ที่จะช่วยที่เสริมสร้างสุขภาวะของพวกตน และทำให้พวกตนสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ออฟฟิศควรมอบประสบการณ์ความรู้สึกสะดวกสบายเหมือนบ้าน แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นสถานที่ที่มีพลังและให้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมชุมชน ซึ่งที่บ้านไม่มี การจะให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมต่อสถานที่ทำงาน นายจ้างจะต้องทำให้พนักงานของตน ยังคงต้องรู้สึกว่า ออฟฟิศเป็นสถานที่ที่จำเป็น สำหรับการทำกิจกรรมร่วมกับทีม และเป็นศูนย์รวมของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกัน

บางบริษัท/องค์กร สามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับพนักงาน ด้วยการจัดสรรให้มีที่นั่งทำงานหลายรูปแบบ อาทิ การจัดให้มีใช้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้พนักงานใช้ร่วมกัน โดยอาจเป็นมุมใดมุมหนึ่งในออฟฟิศที่มีวิวดีที่สุด พร้อมจัดเฟอร์นิเจอร์ให้นั่งแบบสบายๆ การจัดให้มีมุมสงบที่ผู้คนสัญจรไปมาน้อย การจัดที่นั่งกลางแจ้งด้านนอก หรือการจัดสรรที่นั่งเอนหลังโดยมีม่านบังตา เป็นต้น

Subscribe

Looking for more insights? Never miss an update.

The latest news, insights and opportunities from global commercial real estate markets straight to your inbox.

บริการอาหารเพื่อสุขภาพ

สิ่งที่พนักงานต้องการให้มีมากที่สุดตามมาติดๆ เป็นอันดับสอง คือ บริการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ เพราะมีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ๆ ทำไปก่อนหน้านี้แล้วหลายปี

การทำงานต้องการความยืดหยุ่นคล่องตัว การกินก็เช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับบริษัทที่จัดสรรอาหารกลางวันให้พนักงาน โดยทั่วไปจะเป็นการจัดเต็มภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงของการพักกลางวัน แต่ปัจจุบัน แนวโน้มกำลังเปลี่ยนไป โดยอาหารกลางวันจะถูกลดขนาดลงเพื่อความสะดวกในการรับประทาน และเน้นคุณภาพมากขึ้น อาทิ ซูชิ หรือมินิเบอร์เกอร์ พร้อมกาแฟคุณภาพดี และน้ำผลไม้

นอกจากนี้ การให้ความยืดหยุ่นแก่พนักงานในการทำงาน ยังหมายถึงการให้ความยืดหยุ่นสำหรับเวลาในการรับประทานอาหารด้วย โดยอาจจัดสรรอาหาร-เครื่องดื่มประเภทต่างๆ ไว้บริการในแต่ละช่วงเวลาของวัน แนวคิดการจัดสรรเครื่องขายอาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบหยอดเหรียญ สอดธนบัตร หรือรูดบัตร เป็นตัวเลือกหนึ่งที่อาจควรพิจารณา

อย่างไรก็ดี สุขภาวะที่ดีในออฟฟิศ ไม่ได้เริ่มและจบที่แค่สิ่งที่มีไว้ให้รับประทานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบรรยากาศ-สภาพแวดล้อมสำหรับการรับประทาน ดังนั้น การสรรสร้างพื้นที่ต่างๆ ไว้ให้พนักงานสามารถใช้นั่งทำงาน ประชุม และรับประทานอย่างมีความสุข จะมีส่วนช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น มีความสุขกับการทำงาน เครียดน้อยลง ลาป่วยน้อยวันลง และมีแนวโน้มที่จะทำงานอยู่กับองค์กรต่อไปอีกยาวนาน

พื้นที่สีเขียว/กลางแจ้ง

ในช่วงก่อนเกิดโควิด หลายบริษัทจัดให้มีการประดับต้นไม้ไว้ตามจุดต่างๆ ในที่ทำงาน ช่วยให้เกิดบรรยากาศของความรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งนำไปสู่การทำงานของพนักงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และลดอัตราการป่วยของพนักงาน

ในช่วงล็อคดาวน์ มีพนักงานที่ทำงานที่บ้านจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่า การมีต้นไม้ภายในบ้าน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น ออฟฟิศยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับพื้นที่กลางแจ้งหรือพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดความเครียดของพนักงาน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มอบความสุข และสร้างความพึงพอใจในสถานที่ทำงาน เห็นได้จากการที่ 41% ของพนักงานผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ เห็นว่า ออฟฟิศที่ดีต่อสุขภาวะของพนักงาน คือออฟฟิศที่ต้องมีการจัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียว

บริษัท/องค์กรสามารถเลือกจัดสรรพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่กลางแจ้งให้พนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ตลอดรวมไปถึงการกระตุ้นให้พนักงานได้หยุดพักเพื่อสัมผัสความรู้สึกของธรรมชาติ ด้วยการจัดให้มีม้านั่งหรือเก้าอี้ในพื้นที่กลางแจ้ง รวมถึงการจัดแต่งสวนในบางพื้นที่ที่ทำได้

ราว 25% ของพนักงานบริษัทผู้ตอบแบบสำรวจ บอกว่า บริษัทของตนมีการจัดสรรพื้นที่สีเขียวให้พนักงาน ซึ่งอาจหมายความว่า บริษัทหลายบริษัทอาจสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบออฟฟิศใหม่ นอกเหนือจากการจัดให้มีพื้นที่ผ่อนคลายและบริการอาหารเพื่อสุขภาพ

ติดต่อเรา

โปรดบอกเล่าให้เราทราบถึงสิ่งที่คุณสนใจหรือต้องการ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด