สมัครรับข้อมูล ข่าวสาร
งานวิจัย ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

ข่าวสาร งานวิจัย และบทวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีอิทธิพลต่อวิถีการใช้ชีวิต/การทำงานของผู้คน และภาคธุรกิจ ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต

 

คำชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง

โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บไว้ สำหรับเป็นข่องทางการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อซักถามใดๆ ที่คุณส่งมาถึงเรา

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการที่เหมาะสม และจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้จากคำแถลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา